Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 spalio 09

ConferenceBackground1Vilniuje 2014 m. spalio 8 d. prasidėjo tarptautinis seminaras „Tarptautinis bendravimas baudžiamosiose bylose: Europos arešto orderis ir abipusis teisinis bendradarbiavimas“, skirtas teisėjams ir prokurorams. Renginyje dalyvauja 48 prokurorai ir teisėjai iš trijų valstybių: Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos.

Šio seminaro metu Lietuvos teisėjai galės pasidalinti patirtimi, taikant įvairius tarptautinio bendravimo instrumentus, pavyzdžiui, Europos arešto orderio ar kitus. Taip pat bus galimybė kartu su EUROJUST atstovais ir kolegomis iš svečių šalių ieškot sprendimų praktikoje kylančioms problemoms. Pasak Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojo Tomo Vaitkevičiaus, seminaras yra puiki proga tiek susipažinti su kitų valstybių praktika, tiek ir paskatinti nacionalinių teisminių institucijų glaudų bendradarbiavimą bei pasitikėjimą viena kita.

Seminaro metu ne tik vyks diskusijos, bet kartu ir įvairios tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose simuliacijos, kurių metu atlikdami praktines užduotis teisėjai bei prokurorai kartu su ekspertais iš kitų šalių bei EUROJUST ir Europos teisminio tinklo atstovais praktiškai pritaikys ES abipusio pripažinimo instrumentus, rengs tarptautiniam bendravimui reikalingus dokumentus, analizuos kylančias problemas. Užduotys parengtos pagal ES ir nacionalinę teisminę bazę, todėl tai bus puiki galimybė rasti ir išspręsti tarptautines problemas, kylančias baudžiamosiose bylose.

Trijų dienų trukmės seminarą organizuoja Nacionalinė teismų administracija ir Europos teisminio mokymo tinklas. Tai projekto „Criminal Justice I“, kuris vykdomas siekiant paskatinti bendros Europos baudžiamosios teisenos erdvės kūrimą, grindžiamą pasitikėjimu ir savitarpio pagalba, dalis.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 rugsėjo 11

Teisingumo ministerija parengė įstatymų pataisas, kuriomis suimtiesiems ir nuteistiems bus suteikta daugiau galimybių palaikyti ryšį su artimaisiais, o taip pat bus sutrumpintas suimto asmens perkėlimo iš tardymo izoliatoriaus į areštinę terminas bei apribotos tokio tipo perkėlimų galimybės. Taip elgiamasi atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų pastabas.

2012 metais Lietuvoje vyko Europos Tarybos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) delegacijos vizitas. Po vizito parengtoje ataskaitoje yra raginama sudaryti geresnes sąlygas trumpalaikiams pasimatymas – nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai turėtų vykti be stiklinės sienos. Taip pat siūloma leisti turėti daugiau pasimatymų, telefoninių skambučių. Be viso to, delegacija ragino Lietuvą atisakyti perkėlimo iš tardymo izoliatorių į policijos areštines iki 15 parų įprastos praktikos ir numatyti, kad tokie perkėlimai į areštines būtų tik išimtinais atvejais ir kaip įmanoma trumpesni.

Teisę turėti ilgalaikius pasimatymus siūloma suteikti ir tiems nuteistiesiems, kurie laikomi pataisos namų drausmės grupėje. Trumpalaikius pasimatymus, kurie vyktų be stiklinės pertvaros turėtų stebėti įkalinimo įstaigos pareigūnas, tačiau jis neturėtų klausytis pokalbių. Trumpalaikiai pasimatymai yra skirti bendravimui su sutuoktiniais, artimais giminaičiais, taip pat, siekiant palaikyti socialinius ryšius.

Projekte siūloma paprastajai grupe priskirtiems nuteistiesiems per du mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymus, o lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems gauti vieną ilgalaikį ir du trumpalaikius pasimatymus dviejų mėnesių laikotarpyje. Taip pat, kartą per dieną šios grupės nuteistieji galėtų skambinti artimiesiems telefonu. Šiuo metu legvajai grupei priskirti nuteistieji gali gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą per du mėnesiu, o paprastajai grupei priskirti nuteistieji vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą gali turėti kartą per 3 mėnesius.

Top