Mediacija bus taikoma ir baudžiamojoje justicijoje

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 gruodžio 30

Nors mediacija šalyje jau nėra naujiena, toks ginčų sprendimų būdas vis dar nėra populiarus Lietuvoje. Situaciją pakeisti tikimasi pasitelkiant probacijos tarnybą ir parengiant tarpininkaujančius specialistus.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis yra įsitikinęs, kad platus mediacijos taikymas sprendžiant ginčus parodo visuomenės brandumą ir konstruktyvumą. Mediacija padeda ginčus išspręsti taikiai ir operatyviai, todėl jos praktikos formavimas turi būti skatinamas ir vystomas. Tuo labiau, vienas iš Vyriausybės prioritetų yra analizuoti ir vertinti taikinamojo tarpininkavimo institutą, skatinti plėtrą bei padidinti efektyvumą.

Madiacija yra vykdoma įsiterpiant trečiajam asmeniui – taikinimo tarpininkui (kitaip vadinamam mediatoriui), kuris turi būti nešališkas. Lietuvoje mediacija pradėta taikyti 2008 metais priėmus Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymą. Šiuo metu žengiamas dar vienas svarbus žingsnis siekiant taikyti taikinamąjį bendradarbiavimą baudžiamajame procese, tačiau tik tuo atveju, jei kaltinamasis pripažįsta kaltę, yra nukentėjusiojo ir įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo sutikimas, taip pat esant aiškioms nusikalstomos veikos aplinkybėms. Tačiau esant labai sunkiems nusikaltimams mediacija nebus taikoma.

Vilniaus probacijos tarnyba ir kitos apygardų probacijos tarnybos kartu su Mykolo Riomerio universitetu bando sukurti ir įdiegti mediacijos modelį baudžiamojoje justicijoje. Vykdant projektą „Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose“ planuojama, jog bus parengtos mediacijos taikymo taisyklės, speciali mediatorių rengimo programa, bus apmokyti 66 apygardų probacijos darbuotojai ir 14 mediatorių, galėsiančių užtikrintų paslaugos suteikimą 1500 asmenų. Nuo kitų metų mediacijos paslauga baudžiamojoje justicijoje projekto dėka bus pirmąjį kartą pradėta teikti visoje Lietuvoje.

Projekto vadovė Judita Venckevičienė teigia, kad mediacija kaip prevencinė priemonė efektyviausiai veikia ikiteisminiame procese, tačiau gali būti pakankamai naudinga ir po nuosprendžio priėmimo: derantis dėl būdų atlyginti žalą, sąlygų atliekant bausmę ar kitais klausimais. Dėl šių priežasčių siūloma numatyti galimybę baudžiamajame procese naudoti mediaciją ir minėtu atveju.

Žvelgiant į užsienio pavyzdį matoma, kad ginčų sprendimai taikinimo būdu duoda realios naudos. Mediacija padeda sumažinti tenkantį krūvį teismams, jų darbas tampa efektyvesnis, o kartu sumažėja ir biudžeto išlaidos. Mediacija taip pat naudinga ir abiem ginčo šalims, nes nukentėjusiajam ir nusikaltusiajam radus sprendimą auka jaučia teisingumą, o nusikaltęs asmuo geriau jaučiasi vykdydamas bausmę.

Mediacijos projekto įgyvendinimui skirta virš 1,3 mln. litų parama. Net 85% proc. šios paramos sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo, o 15 proc. yra Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos.

Top