Trys naudos, kurias įgysite apsaugoję prekių ženklą ar dizainą

Kasmet Lietuvoje pateikiama apie 3 tūkst. paraiškų dėl įvairios intelektinės nuosavybės apsaugos, iš jų daugiau kaip 2 tūkst. – dėl prekių ženklų registravimo, apie 40 paraiškų – dėl dizainų registravimo. 

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

Sukūrėte savo įmonei logotipą, sumanėte naują rankinės modelį ar kėdės formą – dar prieš pasiūlydami gaminį rinkai, suskubkite jį apsaugoti.

Kuriant intelektinę nuosavybę daug pastangų ir laiko pareikalauja kūrybinis procesas. Kad pastangos nenueitų veltui, reikia pasirūpinti jos apsauga, tai yra pasirinkti tinkamus teisinės apsaugos įrankius. 
Sukūrus naują gaminio ar jo dalies vaizdą, jį galima apsaugoti registruojant kaip dizainą (net iki 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių vienoje paraiškoje). 

Registruoti reiktų ir naują prekių ženklą, kurį gali sudaryti patys įvairiausi žymenys: žodžiai, asmenų vardai, pavardės, meniniai pseudonimai, juridinių asmenų pavadinimai, šūkiai, raidės, skaičiai, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalvos, netgi garsas arba judesys.

Trys pagrindinės naudos, kurias įgysite apsaugoję prekių ženklą ar gaminio dizainą 

Pirma  – įgysite išimtines teises į intelektinės nuosavybės objektą, galėsite leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti sukurtą intelektinės nuosavybės produktą.

Visi žinome tokių prekių ženklų, kuriuos vos pamatę atpažįstame ir žinome, kokie tai bus gaminiai ar paslaugos, kokia jų kokybė, savybės. Prekių ženklas yra siejamas su įmonės reputacija ir gali pasitarnauti kaip puiki reklamos priemonė. 

Kai Jūsų klientai atpažins ir rinksis Jūsų prekes ar teikiamas paslaugas, išnaudokite intelektinės nuosavybės teikiamus privalumus patys ir leiskite kitiems asmenims naudotis jūsų sukurta ir apsaugota intelektine nuosavybe – sudarykite licencines, franšizės, bendradarbiavimo, teisių perdavimo sutartis. 

Antra – registruotos intelektinės nuosavybės teisės padės kovoti su nesąžininga konkurencija, apsaugoti ją nuo kopijavimo ir nepageidaujamo naudojimo. 

Laiku to nepadarius nesąžiningi konkurentai gali pasisavinti ne tik neapsaugotą prekių ženklą, dizainą ar išradimą, bet ir teises į jį pirmesni už tikrąjį kūrėją kreipdamiesi į LR Valstybinį patentų biurą dėl jo apsaugos.

Kartais pasirodo informacijos apie idėjų vagystes, kai pasisavinamos kažkieno kito mintys ir idėjos realizuojamos. Tačiau idėja negali būti saugoma intelektinės nuosavybės teisėmis tol, kol nėra išreikšta kokia nors objektyvia forma – kai sukuriamas prototipas, įmonės logotipas, dizainas ar kitas kūrinys. 

Tik turima registruota teisė į prekių ženklą ar dizainą leis nesudėtingai įrodyti savo teises ir jas apginti, taip išsaugant investicijas į gaminio kūrimą ir populiarinimą.

Trečia – atsiras daugiau galimybių pritraukti investuotojus.

Tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų, kuris gali padėti investuotojams priimti palankų sprendimą finansuojant Jūsų verslą, nes išimtinėmis teisėmis apsaugotas kūrinys yra patrauklesnis.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos apsaugant intelektinę nuosavybę

Norintieji apsaugoti intelektinę nuosavybę neretai neskiria laiko išsamiai išanalizuoti situaciją, netinkamai nurodo prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas, neišsamiai ar netiksliai užpildo dokumentus. Todėl prieš pradedant registraciją, svarbu atlikti paiešką ir įsitikinti, ar teisė į norimą registruoti žymenį nepriklauso kitiems asmenims ir taip išvengti tikėtinų konfliktų.

Užregistruotų prekių ženklų paiešką galite atlikti Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazėje: https://bitly.ws/3cCW3.

Užregistruotų dizaino duomenų paiešką galite atlikti Lietuvos Respublikos dizaino duomenų bazėje: https://bitly.ws/3cCXx.

Paduodant prekių ženklo paraišką taip pat svarbu gerai apgalvoti, kokioms prekėms ar paslaugoms žymėti jis bus naudojamas, nes paraiškoje būtina nurodyti konkrečias prekes ar paslaugas. To nepadarius, paraiška laikoma nepaduota.

Taip pat dažnai klystama klasifikuojant prekes ar paslaugas. Neteisingai jas suklasifikavus, ilgėja registravimo procedūra.

Svarbu žinoti ir tai, kad per plati arba per siaura klasifikacija neužtikrins visiškos prekių ženklų apsaugos – nenaudojant ženklo visoms prekėms ar paslaugoms, dėl kurių pateikta paraiška, sudaroma galimybė tokį ženklą lengviau užginčyti. Todėl teisingai parinkta klasifikacija padeda operatyviai nustatyti prašomos apsaugos apimtį, be to, ginčo atveju efektyviai palyginti ne tik ženklus, bet ir prekių ar paslaugų sąrašus.

Intelektinės nuosavybės registracijos procesą gali užvilkinti ir neišsamūs arba netikslūs dokumentai, nes dėl šios priežasties jie gali būti atmesti. Todėl visos reikalaujamos prašymų formos, patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikti teisingai ir laiku, o mokesčiai – sumokėti.

Papildoma informacija

Padėti išvengti klaidų gali LR Valstybinio patentų biuro specialistų patarimai bei papildoma informacija apie intelektinės nuosavybės registracijos procesą.

Informaciją apie prekių ženklo registravimą rasite čia: https://bitly.ws/3cwCS.

Informaciją apie dizaino registravimą rasite čia: https://bitly.ws/3cCQs.

Top