Įvairūs įgaliojimai, nekilnojamojo turto, hipotekos ir įkeitimo sandoriai, pareiškimai dėl palikimo priėmimo ar atsisakymo – šie dokumentai vis dažniau notarų tvirtinami nuotoliniu būdu. Dabar notarai atlieka virš 500 nuotolinių notarinių veiksmų kas mėnesį.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų yra teisės būti išklausytam asmeniui užtikrinimas. Ši teisė garantuojama kiekvienam civilinio proceso dalyviui. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 str. 2 dalies 2 punkte netgi įtvirtintas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, jeigu pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

club 2492011 640

Kai fizinis asmuo nebegali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų tinkamai ir laiku, įstatymai jam suteikia galimybę kreiptis į apylinkės teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Ši procedūra nėra asmens skolų panaikinimas, tačiau leidžia viso bankroto proceso metu bent iš dalies padengti turimus finansinius įsipareigojimus ir, galiausiai, dalį skolų nurašyti. Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu, vėliau pareiškėjas nemoka žyminio mokesčio skųsdamas procesinius teismo sprendimus apeliacine ir kasacine tvarka.

visinksi

Prof. Vigintas Višinskis, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas  

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo siekiama sukurti teisines prielaidas gegužės 1 d. įsigaliosiančioms Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo nuostatoms tinkamai įgyvendinti.

letters 770508 1920

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktiems siūlymams atsisakyti privalomo notaro dalyvavimo tam tikrose situacijose.

avoid labyrinth 500x451

Top