Nors dirbtinis intelektas (DI) plačiajam ratui naudotojų buvo pristatytas visai neseniai, tačiau jau sugebėjo įnešti naujų vėjų ne tik fiziniams asmenims, bet ir verslui. Naujovės sukuria ne tik naujas galimybes, bet ir naujas rizikas, kurių reikėtų nepamiršti. Viena tokių – konkurencijos teisė, už kurios pažeidimus numatytos reikšmingos sankcijos. 

Danas Sniute

Kasmet Lietuvoje pateikiama apie 3 tūkst. paraiškų dėl įvairios intelektinės nuosavybės apsaugos, iš jų daugiau kaip 2 tūkst. – dėl prekių ženklų registravimo, apie 40 paraiškų – dėl dizainų registravimo. 

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

2023 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos patvirtinta nauja notarų skaičiaus nustatymo metodika, kuria siekiama nustatyti optimalų notarų skaičių Lietuvoje. Taip pat buvo panaikintas nuo 2007 m. galiojęs, objektyviais duomenimis nepagrįstas įsakymas dėl maksimalaus notarų skaičiaus Lietuvoje nustatymo.  

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Kasmet augant internetinės prekybos populiarumui, svarbu prisiminti teises ir galimybes, kurias kiekvienam pirkėjui Lietuvoje garantuoja teisės aktai. Ką daryti, jei pardavėjas nepristato internetu įsigytos prekės ar negrąžina už ją sumokėtų pinigų? Išvengti keblių situacijų ir, prireikus, geriau apginti savo teises gali padėti penkios pagrindinės taisyklės.

TypingKeyboard

Teismuose ginčus sprendžiantys žmonės tikisi ne tik aiškaus ir suprantamo teismo sprendimo, bet ir nuoseklumo sprendžiant ginčą, kuris yra analogiškas jau anksčiau išspręstai bylai. Teismų praktikos vienodumui užtikrinti būtinos ne tik organizacinės, bet ir technologinės priemonės.

justice 2060093 640

Top