Naujas elektroninis įrankis padės eNotaro sistema besinaudojantiems klientams dar greičiau gauti teisines paslaugas pas notarus.

Document Management for Law Firms

Kai iš darbo vienu metu atleidžiami keli darbuotojai, neretai iškyla klausimas, ar tai neturi būti traktuojama kaip grupės darbuotojų atleidimas. Darbo teisės ekspertai sako, kad keleto darbuotojų atleidimas grupiniu atleidimu tampa, kai atitinka tris kriterijus: darbo sutartys nutraukiamos remiantis tik tam tikrais pagrindais, vienu metu atleidžiamas tam tikras darbuotojų skaičius bei neviršytas terminas, per kurį nutraukiamos darbo sutartys. Tai įvertinti svarbu, nes esant grupiniam atleidimui darbdavys turi imtis papildomų priemonių ir laikytis specialiųjų atleidimo procedūrų.

fist 424500 640

Visą gyvenimą svajojote apie savo nuosavus namus ir šalia namo žaliuojančia veją. Svajonę įgyvendinote, bet vieną dieną sužinote, kad Jūsų namus už kompensaciją valstybė nori paimti visuomeniniams poreikiams. Kokiais atvejais taip gali nutikti? Kokias teises turite ir ką daryti? Apie tai plačiau pasakoja advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ teisininkė Viktorija Dubovskienė.

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto apie galimybes ir toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar ir toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar likusieji dirbti pensinio amžiaus darbuotojai vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmoką.

Ieva Piliciauskaite 2

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad pirmąją mokslo metų dieną laisvą pusdienį, per kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis, turi darbuotojai, kurie neturi teisės į „tėvadienius / mamadienius“, tačiau augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio arba pagrindinio ugdymo programas.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Top