Nuo šių metų liepos 1 d. atsiradus galimybei notarams atlikti notarinius veiksmus elektroninėje erdvėje, vis daugiau paslaugų atliekama nuotoliniu būdu. Per liepos ir rugpjūčio mėnesius nuotoliniai notariniai veiksmai buvo įvykdyti 190 kartų. Rugpjūtį šių paslaugų suteikta beveik dvigubai daugiau nei liepą.    

data 1590455 640

Per 2021 m. pirmąjį pusmetį antstoliai privatiems asmenims ir valstybės institucijoms sugrąžino 74,4 mln. eurų skolų. Tai 61 proc. daugiau, negu 2020 m. sausio-birželio mėnesiais. Du iš trijų į antstolius besikreipusių kreditorių atgavo visas reikalautas pinigų sumas.

get 1

Skaitmenizavimas nepalieka nuošalyje nei vienos valstybės. Todėl skolų išieškojimas iš skaitmeninių pinigų turi būti toks pat globalus, kaip virtualiųjų valiutų plėtra.

Tai akcentuota birželio 25 d. surengtoje Tarptautinės antstolių ir teismo pareigūnų organizacijos (UIHJ) nuolatinėje taryboje, kurioje tiesiogiai arba nuotoliniu būdu dalyvavo antstolių organizacijų atstovai iš 99 pasaulio šalių.

future tech 2014

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska susitikime su Europos Tarybos generaline sekretore Marija Pejčinović Burić daugiausia dėmesio skyrė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų aptarimui, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui, skaitmeninimo ir nuotolinių paslaugų prieinamumo gerinimui, partnerystės reglamentavimo svarbai.

fist 424500 640

Profesionalus turto vertės nustatymas yra viena iš esminių sklandaus priverstinio skolos išieškojimo proceso sąlygų. Laiku investavus į turto vertinimo ekspertizę reikšmingai sumažinama vėlesnių teisminių ginčų ir bylinėjimosi išlaidų rizika. Todėl verta apsvarstyti, ar valstybei nebūtų naudinga dengti ekspertizės išlaidas už socialiai remtinus asmenis.

coins 948603 640

Top