Kategorija: Be kategorijos
Paskelbta: 2020 birželio 09

Teisingumo ministerija siūlo atnaujinti dėl karantino neįvykusią diskusiją, susijusią su taisyklėmis, pagal kurias nustatoma sveikatai padaryta žala. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi teisėsaugos institucijos ir teismai, vertindami asmens padaryto nusikaltimo sunkumą.

Domestic violence 0141

Kategorija: Be kategorijos
Paskelbta: 2017 rugsėjo 28

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė naujos sudėties Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją. Siekiant užtikrinti objektyvią, skaidrią ir kokybišką teisėjų atranką, į Komisiją trejų metų laikotarpiui deleguojami 4 visuomenės atstovai ir 3 teisėjai.

Kategorija: Be kategorijos
Paskelbta: 2015 sausio 13

Visuomenės atstovai yra kviečiami aktyviau naudotis galimybe stebėtojų teisėmis dalyvauti konkursų į valstybės tarnybą ar atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas komisijų darbe. To prašo Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės tarnybos departamentas. Pasak vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio, tai yra vienas iš efektyvesnių būdų užtikrinti konkursų į valstybės tarnybą skaidrumą.

Vidaus reikalų ministras ragina  visuomenės atstovus dažniau stebėtojų teisėmis dalyvaujant konkursų į valstybės tarnybą komisijų darbe prisidėti prie atrankos skaidrinimo, praktiškai veikiančios sistemos, kuri nesuteiktų net teorinės galimybės daryti poveikį konkurso į valstybės tarnybą procesui, kūrimo.

Valstybės tarnybos departamentas primena, kad pagal galiojančius teisės aktus stebėtojo teisėmis konkursuose dalyvauti gali visuomenės ir profesinių sąjungų atstovai. Deja, šia galimybe, kuri įtvirtinta dar 2012 metų pradžioje, beveik nesinaudojama.

Konkurse gali būti trys stebėtojai, kurie pirmieji pateikė prašymą dalyvauti konkurse stebėtojo teisėmis, ir konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai, kurie taip pat pateikė prašymą dalyvauti konkurse stebėtojo teisėmis.

Vyriausybės nutarime visuomenės atstovas apibrėžtas kaip Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens įgaliotasis atstovas. Tai negalioja valstybės ar savivaldybės įstaigoms ir institucijoms. Viešieji juridiniai asmenys yra tie, kurių tikslas yra tenkinti viešuosius interesus. Galima išskirti viešąsias įstaigas, asociacijas, bendrijas, profesines sąjungas, susivienijimus, politines partijas ir pan.

Prašymą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis viešieji juridiniai asmenys turi pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu per 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo. Konkursą ar atranką organizuojanti įstaiga savo ruožtu apie konkurso / atrankos tikslią vietą ir laiką praneša stebėtojui elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso ar atrankos.

Kategorija: Be kategorijos
Paskelbta: 2017 balandžio 03

notarų paslaugos internetuSiekiant palengvinti paslaugų prieinamumą bei užtikrinti kvalifikuotą notarų paslaugų teikimą, notariatas išsikėlė dvi pagrindines užduotis ateičiai. Pirmoji tai notarų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvė. Antrojo nuolatinis notarų kvalifikacijos kėlimas.

Top