Pretendentus į teisėjus rinks nauja komisija

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė naujos sudėties Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją. Siekiant užtikrinti objektyvią, skaidrią ir kokybišką teisėjų atranką, į Komisiją trejų metų laikotarpiui deleguojami 4 visuomenės atstovai ir 3 teisėjai.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Komisija) yra Prezidento patariamoji institucija, kuri padeda formuoti teisėjų korpusą. Skirdama teisėjus, Prezidentė atsižvelgia į Komisijos rekomendacijas, taip pat su kiekvienu kandidatu į teisėjus susitinka asmeniškai.

Šalies vadovė į Komisijos pirmininko pareigas antrai kadencijai paskyrė psichologą Virginijų Lepešką, kuris yra žmogiškųjų išteklių ekspertas, tarptautiniu lygiu pripažintas vadybos konsultantas.

Į Komisiją Prezidentė taip pat deleguoja šiuos visuomenės atstovus: žiniasklaidininkus Tomą Balžeką ir Aistę Žilinskienę, politologę Rimą Urbonaitę, ir teisėjus – Sigitą Gurevičių, Sigitą Bieliauskienę ir Jolantą Malijauskienę.

S. Gurevičius yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas. S. Bieliauskienė dirba teisėja Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje. J. Malijauskienė yra Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja ir šio teismo pirmininkė.

Teismų sistemos skaidrumas ir jų veiklos tobulinimas yra vienas svarbiausių Prezidentės prioritetų. Siekiant atviresnės ir skaidresnės teismų sistemos bei efektyvesnės teismų veiklos, Prezidentės iniciatyva patobulinti teisėjų atrankos kriterijai ir sustiprinta Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veikla, lėmusi spartesnį ir kokybiškesnį teisėjų korpuso formavimo procesą. 

Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, pasitikėjimas teismais 2017 m. pasiekė aukščiausią lygį per dvidešimt metų.

Top