Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 lapkričio 08

Neatsakingas ir viešą tvarką pažeidžiantis elgesys oro uostuose ar lėktuve gali baigtis policijos komisariate. Lietuvos oro uostų ir Policijos departamento atstovai keliaujantiems lėktuvais primena – oro uostai ir orlaiviai yra vietos, kuriose galioja ir ypatingai griežtai vertinamos viešosios tvarkos taisyklės bei kitos galimos grėsmės aviacijos procesų saugumui. Jų nesilaikymas vėliau teismo sprendimu gali užtraukti tiek administracinę, tiek baudžiamąją atsakomybę - net laisvės atėmimą iki dviejų metų.

iffta departure

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 spalio 28

Teisingumo ministerija parengė ir teikia suinteresuotoms institucijoms derinti Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo projektą, kuriuo siekiama sukurti veiksmingą bausmės vykdymo sistemos nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, efektyviau apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves tiek bausmės atlikimo vietose, tiek ir už jų ribų. 

238 622b88564536da5d185ad6d22b31ade1

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 rugpjūčio 19

Šią savaitę Norvegijos Karalystėje vykstančio vizito metu teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska susitikusi su Norvegijos Teisingumo ir viešojo saugumo ministerijos bei bausmių vykdymo sistemos atstovais aptarė pasiteisinusius mechanizmus kuriant šiuolaikines, modernias įkalinimo vietas, grįstas pozityviais pokyčiais. 

evelina dobrovolska

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 rugpjūčio 31

Vyriausybėje pritarta Teisingumo ministerijos iniciatyvai stiprinti smurtinių nusikaltimų aukų apsaugą ir teises, suteikiant šiems asmenims daugiau galimybių gauti kompensacijas iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų.  

Domestic violence 0141

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 rugpjūčio 12

Bausmių vykdymo sistema Lietuvoje pertvarkoma Norvegijos pavyzdžiu, iš esmės keičiant personalo rengimo, mokymo, kompetencijų ugdymo praktiką ir nuteistųjų resocializaciją. Siekiama sukurti tokią personalo kompetencijų ugdymo sistemą, kuri užtikrintų sėkmingą nuteistųjų integravimąsi į visuomenę tiek bausmės atlikimo metu, tiek ir po jos.

gainesville violation probation

Top