Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2024 gegužės 20

Gegužę Seimui pritarus Bausmių vykdymo kodekso (BVK) ir Probacijos įstatymo pataisoms, bus sudarytos sąlygos efektyviau užtikrinti nuteistųjų elgesio kontrolę, racionaliau naudoti bausmių vykdymo sistemos išteklius.

238 622b88564536da5d185ad6d22b31ade1

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2024 balandžio 25

Seimas balsų dauguma pritarė Teisingumo ministerijos pasiūlytam Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies atnaujinimų paketui. Pakeitimai lems sisteminius pokyčius, įgyvendinant baudžiamąją atsakomybę tiek fizinių, tiek juridinių asmenų atžvilgiu.

club 2492011 640 1

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2024 vasario 12

Sandorių sudarymas, kaip vienas pagrindinių prievolių atsiradimo pagrindų, įprastas įmonės kasdienėje ūkinėje komercinėje veikloje.

Zygimantas Klizas media

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2024 kovo 01

Liudytojų teismui pateikiama informacija apie jiems žinomas administracinio nusižengimo, baudžiamojoje, civilinėje ar administracinėje byloje nagrinėjamas aplinkybes yra itin svarbi siekiant tinkamai nustatyti tiesą  – kiek įmanoma tiksliau atkurti nagrinėjamo praeities įvykio aplinkybes.

15

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2023 gruodžio 06

Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, pareiga atskleisti nusikalstamas veikas tenka prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Tad didžiąją dalį konkrečios baudžiamosios bylos medžiagos sudaro būtent šių subjektų surinkti duomenys.

04 Busy Exam Hand 1

Top