Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 gruodžio 09

Taikyti griežtesnę atsakomybę už sveikatos sutrikdymą, naujai reglamentuoti žmogaus patirtus sveikatos sužalojimus ir ištaisyti vertinimo netolygumus – tokiai Teisingumo ministerijos iniciatyvai šiandien pritarė Vyriausybė. Baudžiamojo kodekso ir susijusių teisės aktų pakeitimų pakete įtvirtinta, kad ir už nesunkius ar apysunkius sveikatos sužalojimus, jeigu dėl jų asmuo sirgo labai ilgą laiką, numatoma laisvės atėmimo iki 10 metų bausmė, o esant atsakomybę sunkinantiems požymiams – nuo 2 iki 12 metų.

Domestic violence 0141

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 lapkričio 25

Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo sulaikymo tvarką – tokiems Teisingumo ministerijos siūlomiems įstatymo pakeitimams šiandien pritarė Vyriausybė.

gainesville violation probation

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 lapkričio 05

Baudžiamajame kodekse įtvirtina nauja nuostata taikyti griežtesnę atsakomybę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Numatyta ilgesnė laisvės atėmimo bausmė, sunkinančia aplinkybe bus laikomas nusikaltimas prieš šeimos narį ar artimos aplinkos nepilnametį. Šiandien Seimas pritarė šioms Teisingumo ministerijos parengtoms įstatymo pataisoms.

Child silence

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 lapkričio 12

Sugriežtinti atsakomybę už žmogaus sveikatai padarytą žalą, nustatyti naują patirtų sveikatos sužalojimų vertinimą – to siekiama Teisingumo ministerijos parengtame Baudžiamojo kodekso ir susijusių teisės aktų pakeitimų pakete. Net ir už nesunkius ar apysunkius sveikatos sužalojimus, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo sirgo labai ilgai, grės laisvės atėmimo iki 10 metų bausmė, o esant baudžiamąją atsakomybę sunkinantiems požymiams – nuo 2 iki 12 metų.

Domestic violence 0141

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 lapkričio 05

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai suvienodinti susižinojimo ir bendradarbiavimo mechanizmą tarp ES valstybių narių kai areštuojamas ar konfiskuojamas su nusikalstama veika susijęs turtas. Nuo gruodžio Lietuva taikys tiesioginį Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą. 

fotolia 168222001 1

Top