Įsigaliojusi nauja notarų skaičiaus nustatymo metodika užtikrins notarinių paslaugų prieinamumą

2023 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos patvirtinta nauja notarų skaičiaus nustatymo metodika, kuria siekiama nustatyti optimalų notarų skaičių Lietuvoje. Taip pat buvo panaikintas nuo 2007 m. galiojęs, objektyviais duomenimis nepagrįstas įsakymas dėl maksimalaus notarų skaičiaus Lietuvoje nustatymo.  

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

„Teisingumo ministerija, kaip valstybės politiką notariato srityje formuojanti institucija, siekia užtikrinti, kad notarų skaičius būtų nustatomas remiantis objektyviais duomenimis, aiškiais metodais bei atitiktų realų notarinių paslaugų poreikį“, – akcentuoja teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Naujoji metodika nustato aiškų Notariato įstatyme įtvirtintų notarų skaičiaus nustatymo kriterijų – gyventojų skaičiaus konkrečioje savivaldybėje ir praėjusių dvejų kalendorinių metų notaro pajamų konkrečioje savivaldybėje statistinio vidurkio – taikymą.  

Pagal naują notarų skaičiaus nustatymo metodiką, kiekvienoje šalies savivaldybėje, išskyrus savivaldybes, kuriose yra iki 10 tūkst. gyventojų, turės būti bent vienas notaras. Tais atvejais, kai savivaldybėje iki 10 tūkst. gyventojų notaro nebus, šios savivaldybės gyventojus turės aptarnauti kitos savivaldybės notaras. Skiriamo notaro biuro buveinė negalės būti toliau nei 60 km. nuo savivaldybės, kurioje nėra notaro, centro. 

Metodikoje taip pat yra numatytas mechanizmas, pagal kurį Teisingumo ministerija kasmet iki spalio 1 d., atsižvelgdama į gyventojų skaičių ir notarų gaunamas pajamas, turės įvertinti, ar kiekvienoje savivaldybėje yra pakankamas notarų skaičius. Toks periodinis vertinimas sudarys sąlygas nuolat stebėti, ar šalies teritorijoje yra tinkamai užtikrintas notarinių veiksmų prieinamumas.

Pasak E. Dobrowolskos, atsižvelgiant į naujai patvirtintą metodiką, šiemet planuojama paskelbti 17 konkursų notarų vietoms užimti. Tai – svarbus žingsnis siekiant notariato sistemos atsinaujinimo bei notarinių paslaugų prieinamumo, ypač šalies regionuose, didinimo.  

Nuo 2021 m. įvyko 18 viešų konkursų į 22 notarų vietas. 

Naujas notarų skaičiaus nustatymo reguliavimas parengtas įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas. 

Patvirtinus naują notarų skaičiaus nustatymo metodiką, Teisingumo ministerija visiškai įgyvendino visas Valstybės kontrolės rekomendacijas, susijusias su notariato srities tobulinimu.  

Top