Grupiniai ieškiniai jau ir Lietuvoje

peter millican law lady justiceSiekiant užtikrinti galimybę labiau pažeidžiamiems asmenims kreiptis teisinės pagalbos ir ieškant galimybių sumažinti teismų darbo krūvį Seime priimtas ir įteisintas Teisingumo ministerijos pateiktas Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas suteikiantis galimybę ieškinį formuoti grupėms, tai yra, esant identiškoms aplinkybėms individualus asmuo dėl pažeistų asmens teisių galės kreiptis į teismą prisijungdamas prie grupės. Iki šiol tokios galimybės nebuvo ir Civilinio proceso kodeksas neleido funkcionuoti grupiniam ieškiniui, todėl kiekvienu atveju buvo privaloma kreiptis individualiai.

Pasak teisingumo ministro Juozo Bernatonio, tokia teismų forma yra būtina, kadangi akivaizdžiai daugėja atvejų, kuomet į teismus kreipiamasi dėl identiškų aplinkybių ir taip teismas turi nuolat nagrinėti identiškas bylas. Įteisinus grupės ieškinius teismai dirbs efektyviau, greičiau, o be to sumažės proceso sąnaudos tiek valstybei, tiek atsakovui.

Grupės ieškinys leis ginti asmenų interesus kuomet keli ieškovai pateiks tokius pačius reikalavimus tam pačiam atsakovui. Tai suteiks galimybę apginti interesus ir tų asmenų, kurie patys vieni neišgalėtų ar dėl kitų priežasčių negalėtų pradėti teisminio bylinėjimosi, pavyzdžiui dėl mažos teisminės patirties, ilgai besitęsiančių procesų.

Manoma, kad dažniausiai grupės ieškinys bus pateikiamas su darbo santykiais susijusioms problemoms spręsti, pavyzdžiui, dėl darbo sąlygų neatitikimo, laiko ar visai neišmokamo darbo užmokesčio. Tikėtina, kad dažnai kreipsis ir tinkamų paslaugų negavę turizmo bendrovių klientai, neįvykusių koncertų ar kitų renginių bilietų pirkėjai, masinių paslaugų klientai.

Nustatyta, kad grupės dydis turi būti nemažesnis nei 20 asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių), o teismo procese turės dalyvauti jų pasirinktas ir paskirtas atstovas. Grupės atstovu gali būti profesinė sąjunga, asociacija, jei teismo objektas (ginčas) liečia jų veiklos tikslus.

Asmenims, norintiems prisidėti prie grupės ieškinio įstatymo numatyta tvarka reikia pateikti prašymą būti įtrauktiems į procesą. Pasitraukti iš grupės galima iki suformuojant galutinį jos variantą, o taip pat ir tais atvejais, kuomet nesutinkama su grupės daugumos nutarimu sudaryti taikos sutartį ar atsisakant ieškinio. Pasitraukus iš grupės lieka galimybę pateikti individualų ieškinį, tačiau nepasitraukus iš grupės iki teismo sprendimas priimamas, jis tampa privalomas visiems be išimties grupės ieškinio dalyviams.

Top