Pagerbti 2023-ųjų žmogaus teisių ambasadoriai – labiausiai žmogaus teisių srityje nusipelnę teisingumo srityje veikiančių įstaigų atstovai

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2023 gruodžio 11

Šiandien teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska jau trečią kartą vykstančioje iškilmingoje ceremonijoje apdovanojo 17 teisingumo srityje veikiančių įstaigų atstovų, šiais metais labiausiai prisidėjusių ginant, stiprinant ir puoselėjant žmogaus teises.

4db7629ead6ab

Teisingumo ministerijos inicijuoti apdovanojimai „Už nuopelnus žmogaus teisių srityje – 2023” yra skirti Tarptautinės žmogaus teisių dienai ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-mečiui paminėti. 

Sveikindama renginio dalyvius E. Dobrowolska akcentavo, kad dar 2020 metais, inicijuodami šiuos apdovanojimus, siekėme pabrėžti, kad žmogaus teisių klausimai yra sudėtine kiekvienos Vyriausybės klausimų dalimi, o Tarptautinė žmogaus teisių diena ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos patvirtinimo diena – tai puiki proga pagerbti šioje srityje nusipelniusius žmones.

„Būtent prieš 75 metus, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, matydami nepataisomą konfliktų daromą žalą, skirtingų pasaulio valstybių lyderiai įtvirtino pagrindinius žmogaus teisių ir laisvių apsaugos standartus bei humanizmo principus. Deja, šiandien, kai minime Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo dieną, beveik du metus Europoje vėl vyksta karas. Šiandien kaip niekad svarbu pabrėžti kiekvieno iš Jūsų pasiekimus ginant ar puoselėjant žmogaus teises, nes visi apdovanotieji yra ne tik žmogaus teisių puoselėjimo ir pilietiškumo ambasadoriai, bet ir žmogaus teises gerbiančios, demokratinės valstybės kūrėjai”, – akcentavo ministrė.

Šią dvigubą progą įprasmino menininkės Agnės Kišonaitės visuomenei pristatyta instaliacija „Teisingumas“, kuri nuo šiol eksponuojama Teisingumo ministerijoje.

Pasak meno kūrinio autorės A. Kišonaitės, instaliacijoje teisingumo deivė Temidė vaizduojama geltonų rudbekijų, priskiriamų teisingumo simboliams, fone. Šiai instaliacijai panaudoti žmonių nenaudojami akiniai atspindi idėją, kad kiekvienas skirtingai galime matyti tą patį reiškinį ar objektą. 

Šiandien apdovanojimų sulaukė advokatė Ingrida Maldeikienė už daugiau nei 15 metų teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, atsidavimą advokato profesijai ir uolų darbą ginant žmogaus teises.

Taip pat pagerbta advokatė Giedrė Rimkūnaitė-Mankė, aktyviai prisidedanti prie įvairių Valstybinio patentų biuro organizuojamų iniciatyvų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje bei skatinančiai intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje.

Advokatas Liudas Karnickas apdovanotas už aktyvią veiklą informacinių technologijų, intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir sutarčių srityse bei nepaliaujamą duomenų apsaugos kultūros Lietuvoje sklaidą.

Antstolė Inga Karalienė pagerbta už svarų indėlį užtikrinant žmogaus teisę į realų ir profesionalų teismo sprendimo įvykdymą. Už pagalbą užtikrinant sklandesnį sprendimų vykdymo procesą ir stabilesnį visų proceso dalyvių interesų balansą.

Apdovanotas mediatorius Rimantas Simaitis, aktyviai prisidedantis prie sėkmingos Lietuvos ir daugelio kitų Europos valstybių mediacijos sistemų plėtros. 2005-2006 metais Rimantas Simaitis buvo vienas iš pagrindinių bandomojo teisminės mediacijos projekto sumanytojų, organizatorių ir vykdytojų, vienas iš pirmųjų Lietuvos teismo mediatorių bei mediacijos lektorių.

Taip pat apdovanota akademinės visuomenės atstovė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė doc. dr. Vigita Vėbraitė, aktyviai prisidedanti prie visuomenės teisinio švietimo, bendravimo su įvairių bendruomenių nariais bei žmogaus teisių stiprinimo Lietuvoje.

Už aktyvų įsitraukianti į lytiškumo ugdymo organizavimą, jo kokybės ir efektyvumo didinimą, už aktyvią tyrinėjamos problematikos sklaidą visuomenėje ir žmogaus teisių stiprinimą Lietuvoje pagerbta Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto doktorantė Akvilė Giniotaitė.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Milda Deimantė įvertinta už aktyvų įvairių visuomenės amžiaus grupių teisinį švietimą vartotojų teisių temomis bei nuopelnus žmogaus teisių srityje.

Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Viršilas apdovanotas už aktyvią visuomenės teisinio švietimo veiklą ir svarų indėlį į nuteistųjų resocializacijos proceso tobulinimą.

Taip pat pagerbta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė už puoselėjamą asmens duomenų apsaugos kultūrą Lietuvoje, skleidžiamą gerąją šios srities patirtį, profesionalumą derinant viešojo ir privataus sektorių interesus.

Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Gražul įvertinta už profesinę kompetenciją ir ilgametį darbą padedant teisėsaugos pareigūnams išaiškinti ne vieną dokumentų klastojimo atvejį bei sėkmingai ištirti sudėtingas baudžiamąsias ir civilines bylas.

Įkalinimo įstaigų pareigūnė Lietuvos kalėjimų tarnybos Resocializacijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Klimukienė apdovanota už aktyvią veiklą ir nuopelnus žmogaus teisių srityje.

Apdovanojimo sulaukė ir nevyriausybinio sektoriaus atstovė Viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė už ilgametį darbą skatinant žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą ir socialinių bei sveikatos paslaugų teikimą asmenims su psichosocialine ir intelekto negalia.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vadovė Jolanta Sakalauskienė pagerbta už aktyvią veiklą ir nuopelnus žmogaus teisių srityje.

Už aktyvią veiklą ir naujas iniciatyvas žmogaus teisių srityje įvertinta ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės patarėja Aurelija Baltikauskaitė.

Apdovanotas Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas už kokybiškai teikiamą pirminę teisinę pagalbą ir nuopelnus žmogaus teisių srityje.

Tai pat įvertinti Lietuvos notarų rūmai už iniciatyvų visuomenės teisinį švietimą ir nepaliaujamą žmogaus teisių apsaugą.

Renginį papuošė atlikėjo Dominyko Vaitiekūno atliekami kūriniai. Renginį vedė žurnalistas ir renginių vedėjas Richardas Jonaitis.

Top