Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 balandžio 06

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) primena, kad laikytis darbų saugos yra svarbu, kad būtų išsaugotos dirbančiųjų gyvybės ir sveikata. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe VDI tiria įvykį ir aiškinasi, ar jį sąlygojo neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

construction 1510561 640

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gruodžio 28

2022 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ), kurio III skyriuje numatyta korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonė – Personalo patikimumo užtikrinimas.

2688

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 vasario 28

Teisingumo ministerija kartu su Generaline prokuratūra ir Lietuvos policija, reaguodamos į viešojoje erdvėje, ypatingai – socialiniuose tinkluose, skelbiamus pasisakymus dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, parengė atmintinę dėl baudžiamosios atsakomybės už neapykantos kurstymą ir karo nusikaltimų neigimą ar viešą pritarimą jiems.

law 1063249 640

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gruodžio 23

Lietuvos probacijos tarnyba įgis daugiau autonomiškumo, probacijos vykdymas ir pataisos įstaigų pareigūnų veiklos organizavimas taps efektyvesniu. Keičiamas Probacijos tarnybos pavaldumas ir nuo 2022 m. liepos 1 d. įteisinamas tiesioginis pavaldumas Teisingumo ministerijai. 

gainesville violation probation

Top