Seimas pritarė: ratifikuotos dvišalės sutartys, leidžiančios bendradarbiauti baudžiamosiose bylose su JAE

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2023 lapkričio 23

Šiandien Seimas pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems įstatymų projektams dėl Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutarčių dėl ekstradicijos, dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir dėl nuteistųjų asmenų perdavimo ratifikavimo.

Seimas floor

Šia iniciatyva sudaromos teisinės galimybės sklandžiau ir operatyviau šalims bendradarbiauti ekstradicijos srityje, teikti savitarpio pagalbą, taip pat atsiranda galimybė laisvės atėmimo bausme nuteistiems abiejų šalių piliečiams bausmę atlikti savo valstybėje.

Ekstradicijos sutartyje įtvirtintomis sąlygomis ir tvarka numatoma perduoti asmenis, kurie yra įtariami, kaltinami ar jau nuteisti dėl nusikaltimų. 

Sutartimi dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose sudaromas teisinis pagrindas susitariančioms šalims viena kitai teikti savitarpio pagalbą, susijusią su baudžiamųjų bylų tyrimu, baudžiamuoju persekiojimu ir teisminiu nagrinėjimu. 

Nuteistųjų perdavimo sutartyje įtvirtinta galimybė nuteistiesiems laisvės atėmimo bausmę atlikti savo kilmės valstybėje, nustatomos nuteistųjų perdavimo sąlygos ir tvarka.

Skirtingai nei Lietuva, Jungtiniai Arabų Emyratai nėra prisijungę prie plačiai taikomų Europos Tarybos konvencijų šiais klausimais (1957 m. Europos konvencija dėl ekstradicijos, 1959 m. Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, 1983 m. Europos nuteistų asmenų perdavimo konvencija). Todėl nesant dvišalių sutarčių, teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose su šia valstybe buvo ribotas. 

Lietuvos derybos su Jungtiniais Arabų Emyratais truko kelerius metus. 

Šios sutartys bus pradėtos taikyti jas ratifikavus abiem valstybėms.

Top