Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 birželio 02

Šiandien prasideda Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialioji sesija prieš korupciją (UNGASS), kurioje bus priimta Politinė deklaracija kovos su korupcija srityje. 

2688

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gegužės 27

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui, kad asmenys kompensaciją iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo gautų ir tuomet, kai žala dėl sunkių ir labai sunkių smurtinių nusikaltimų buvo padaryta nuo 2000 m. rugsėjo 26 d. iki 2005 m. liepos 1 d., o  galutinis sprendimas byloje priimtas po 2005 m. liepos 1 d. Iki šiol tokie asmenys žalos kompensavimo negalėjo gauti. Ši nuostata įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. 

Domestic violence 0141

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gegužės 26

Siekdama efektyvesnio probacijos funkcijų įgyvendinimo, Teisingumo ministerija inicijuoja Probacijos tarnybos statuso keitimą, priskiriant ją prie Teisingumo ministerijai pavaldžių įstaigų. Šiuo metu Probacijos tarnyba yra pavaldi Kalėjimų departamentui. 

15

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gegužės 27

Šiandien įsigalioja Teisingumo ministerijos parengti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai, numatantys daugiau galimybių ir tinkamesnį žmogaus teisių įgyvendinimą pataisos įstaigose. 

domino 665547 960 720

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2021 gegužės 06

Teisingumo ministerija, pritarus Vyriausybei, šiandien viešai skelbia Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ketvirtojo vertinimo etapo antrosios rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvos ataskaitos priedą. Ekspertų vertinimu, Lietuvos pažanga korupcijos prevencijos srityje yra labai gera. 

bribe

Top