Notarai sieks persikelti į elektroninę erdvę

Kategorija: Be kategorijos
Paskelbta: 2017 balandžio 03

notarų paslaugos internetuSiekiant palengvinti paslaugų prieinamumą bei užtikrinti kvalifikuotą notarų paslaugų teikimą, notariatas išsikėlė dvi pagrindines užduotis ateičiai. Pirmoji tai notarų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvė. Antrojo nuolatinis notarų kvalifikacijos kėlimas.

Naujai kadencijai perrinktas Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis teigia, kad šių dienų notariato prioritetai – elektroninės sistemos kūrimas, notarų kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimo su Lietuvos valstybės institucijomis stiprinimas.

Balandžio 1 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos notarų rūmų narių visuotiniame susirinkime Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis per slaptą balsavimą absoliučia dauguma balsų perrinktas ketvirtajai trejų metų prezidento kadencijai. Už jį balsavo 232 notarai, prieš – 12. Ataskaitiniame rinkimų susirinkime į LNR prezidento postą buvo iškeltas tik vienas kandidatas.

Susirinkime naujai kadencijai perrinkta ir ligšiolinė viceprezidentė, Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarė Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė. Ji išrinkta 233 notarams balsavus už ir 9 – prieš.

Pateikdamas notarams ataskaitą už praėjusią kadenciją, M. Stračkaitis tarp svarbiausių Lietuvos notarų rūmų prioritetų išskyrė šiuo metu kuriamą elektroninę sistemą „eNotaras“, kurios pirmąjį etapą jau testuoja dešimtys notarų biurų. Sistema „eNotaras“ numato elektroninę terpę visų notarų biurų darbo organizavimui, galimybę klientams saugioje aplinkoje elektroniniu būdu bendrauti su pasirinktu notaru ir ruoštis notariniam veiksmui. Be to, sistemoje „eNotaras“ bus įdiegta elektroninė notaro knyga, kurioje bus ne tik registruojami notariniai veiksmai, bet ir generuojamos bei archyvuojamos sąskaitos už sumokėtą notaro atlyginimą, kurios pateks ir į apskaitos ir mokesčių institucijas. Sistema „eNotaras“ kuriama Lietuvos notarų rūmų lėšomis, tačiau bus per elektroninės valdžios vartus susieta su dauguma valstybinių elektroninių registrų.

M. Stračkaitis taip pat prioritetinėmis sritimis įvardijo notarų kvalifikacijos kėlimą, bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis stiprinimą, bendradarbiavimą su Tarptautine notariato sąjunga ir Europos Sąjungos notariatų taryba bei metodinę paramą Rytų kaimynystės valstybių notariatams, ypač Ukrainos notarams.

Susirikime taip pat patvirtinta nauja kolegialios vadovybės struktūros – prezidiumo, Notarų garbės teismo ir kitų padalinių sudėtis.

Lietuvos notarų rūmai vienija visus šalyje veikiančius notarus, kurių šiuo metu yra 264.

Top