„Išanalizavus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo tvarką, paaiškėjo, kad jos apimtys nuolat didėja. Tačiau kyla pagrįstų abejonių, ar tikslingai panaudojamos biudžeto lėšos, ar dėl to nenukenčia paslaugų kokybė. Be to, nustatyta atvejų, kai asmenys piktnaudžiauja teise bylinėtis, nes proceso išlaidos apmokamos ne iš savo kišenės. Valstybė teisinę pagalbą turi garantuoti tik tiems asmenims, kuriems ji iš tikrųjų yra reikalinga“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

238 622b88564536da5d185ad6d22b31ade1

Savivaldybių planai įrengti miestuose stebėjimo kameras viešajai tvarkai užtikinti visuomenėje sukėlė abejonių dėl tokio sekimo tikslų ir kaip gali būti panaudojama sukaupta informacija. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ragindamas įvertinti, ar toks asmenų stebėjimas viešose vietose neprieštarauja duomenų apsaugos reikalavimams ir nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių.

cctv 1144371 640

Sausio 27 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – viena iš asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų Lietuvoje, Sapiegų parko konferencijų centre surengė duomenų apsaugos dienos pusryčius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nuo pat pradžių prisidėjo prie iniciatyvos minėti šią dieną, kuria siekiama kelti Europos piliečių informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas bei jų teises ir asmens duomenis tvarkančių organizacijų atsakomybes šioje srityje. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija į 14-ajai Tarptautinei duomenų apsaugos dienai skirtą renginį pakvietė svarbiausių Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo, asociacijų atstovus, kurie kiekvieną dieną savo veikloje sprendžia ir asmens duomenų apsaugos klausimus.

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

Organizuojate viešuosius pirkimus, išsirinkote laimėtoją, pasirašėte sutartį ir staiga paaiškėja, kad  ši įmonė bankrutuoja arba restruktūrizuojama. Ką daryti?

Šiuo metu, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenimis, Lietuvoje yra per 3 tūkst. bankrutuojančių įmonių. Tarp jų ir nemažai aktyviai dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Visų pirma, svarbu išsiaiškinti tikslų tiekėjo statusą, kurį galima sužinoti VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre. Bankrutuojančiu yra laikomas tiekėjas, kuriam iškelta bankroto byla ar pradėtas bankroto procesas. 
Rokas Zaleskis

Ligos ar asmens planai susilaukti vaikų negali tapti priežastimi diskriminacijai. Trečiadienį Vyriausybė nusprendė praplėsti diskriminacijos pagrindų sąrašą Lygių galimybių įstatyme, todėl dėl sveikatos būklės ar šeiminių ateities planų diskriminaciją patyrę žmonės galėtų kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Kad teisės akto pakeitimai įsigaliotų, dar reikia Seimo pritarimo.

Selection web

Top