Seimas pritarė siūlymui didinti vadų atsakomybę už netinkamą pareigų atlikimą

Seimas pritarė Baudžiamojo kodekso ir lydimojo Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms, kuriomis šalinami Jungtinių Tautų Asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo komiteto ir Jungtinių Tautų Komiteto prieš kankinimus nustatyti Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo ir Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę trūkumai.

Seimas floor

Baudžiamajame kodekse įtvirtinti priverstinio dingimo sudėties požymiai papildyti elementu „suėmimas“, Baudžiamojo proceso kodekse praplėsta įtvirtinta nukentėjusiųjų apibrėžtis, papildant ją priverstinai pradanginto fizinio asmens šeimos nariais ir artimais giminaičiais.

Baudžiamajame kodekse taip pat sugriežtinta atsakomybė už aplaidų arba netinkamą vado pareigų vykdymą. Nustatyta, kad tas, kas vykdė vado pareigas žinodamas, kad jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką, arba nepaisydamas šios informacijos ir nesiėmęs visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti, arba neperdavęs šios informacijos kompetentingoms institucijoms ištirti, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.

Baudžiamojo kodekso pakeitimu kankinimo nusikaltimai priskirti sunkių nusikaltimų kategorijai, nustatant, kad tas, kas vykdydamas valstybės politiką arba veikdamas valstybės leidimu, kurstymu, palaikymu ar pritarimu, bet kokiu būdu kankino arba kitaip itin žiauriai elgėsi su žmogumi taip sukeldamas nukentėjusiam asmeniui stiprų fizinį ar psichinį skausmą arba dideles kančias, bus baudžiamas laisvės atėmimu nebe iki 5, bet iki 7 metų.

Baudžiamojo kodekso pataisoms (projektas Nr. XIVP-2547(2) pritarė 113, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms (projektas Nr. XIVP-2548(2) vieningai pritarė 114 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

*XV Skyrius

Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai

Top