Nuo liepos – platesnės galimybės peticijoms teikti

Liepos 1 d. įsigalioja Teisingumo ministerijos parengtas, Seimo priimtas Peticijų konstitucinis įstatymas, kuriuo išplečiamos galimybės įgyvendinti konstitucinę peticijos teisę, kreipiantis dėl visų norminių visuomenei svarbių teisės aktų priėmimo, numatomas skaidresnis ir efektyvesnis peticijų pateikimo ir jų nagrinėjimo procesas.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Nauja bus tai, kad pilietis peticiją galės pateikti ne tik Seimui, Vyriausybei ar savivaldybės institucijoms, kuriose veikia nuolatinės peticijų komisijos, bet ir kitoms norminius teisės aktus priimančioms valstybės institucijoms, pavyzdžiui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Tokiu atveju kitoje valstybės institucijoje peticijas nagrinės tam sudaryta komisija arba konkretus valstybės tarnautojas. 

Siekiant atsakingo valdymo, net ir pareiškėjui atsiėmus peticiją, pripažinusi jos svarbą, peticijų komisija galės tęsti peticijos nagrinėjimą, taip užtikrindama efektyvų pastebėtų problemų sprendimą ir teisinio reguliavimo tobulinimą.

Konstituciniu įstatymu nustatyta peticijų komisijų veiklos viešinimo interneto svetainėje pareiga leis pasiekti daugiau viešumo ir skaidrumo, užtikrins visuomenės ir pareiškėjo teisę gauti visą aktualią informaciją apie peticijos teisės įgyvendinimą, įskaitant pareiškėjo teisę sužinoti su peticijos nagrinėjimu susijusią informaciją ir institucijų bei įstaigų pateiktas nuomones dėl peticijų. Tinkamas visuomenės informavimas sustiprins peticijų reikšmę, paskatins naudojimąsi konstitucine peticijos teise sprendžiant visuomenei svarbius klausimus.
 

Top