E. Dobrowolska: turime užtikrinti lygybę ir pagarbą kiekvienam visuomenės nariui

Šią savaitę Europos Sąjungos (ES) ministrai, atsakingi už LGBTIQ politikos formavimą, pasirašė deklaraciją „Dėl LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo Europoje“. Šia deklaracija siekiama įtvirtinti ES šalių įsipareigojimą užtikrinti veiksmingą lygybę ir pagarbą kiekvieno visuomenės nario teisėms ir orumui. 

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

Deklaraciją pasirašiusi teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska pabrėžia, kad turime kovoti su visų rūšių ir formų diskriminacija, smurtu ir neapykanta.

„Netoleranciją LGBTIQ asmenų atžvilgiu dažnai lydi įvairios su tuo susijusios diskriminacijos formos. Tai sukelia fizinį bei psichologinį smurtą. Dėl to turime siekti LGBTIQ asmenų lygybės visoje Europoje, tvirtai ir vieningai reaguoti į priešiškumą LGBTIQ asmenų žmogaus teisėms, plėtoti žmogaus teisių standartus ir integraciją skatinančią politiką, – teigia E. Dobrowolska.

Deklaracijoje pabrėžiama, kad 2023 m. birželio 9 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Švedija priėmė pirmininkaujančios valstybės narės išvadas dėl LGBTIQ asmenų saugumo Europos Sąjungoje, kuriose, be kitų klausimų, patvirtintas valstybių narių įsipareigojimas propaguoti ir remti visų asmenų pagrindines teises Europos Sąjungoje, kad LGBTIQ asmenys galėtų visapusiškai naudotis pagrindinėmis teisėmis visose ES valstybėse narėse, o ES institucijos turėtų užtikrinti šių asmenų teisių apsaugą pagal tarptautinės teisės įsipareigojimus. 

Deklaracijoje akcentuojama, kad 2023 m. gegužės 17 d., minint Tarptautinę kovos su homofobija, bifobija, interfobija ir transfobija dieną, Europos Tarybos ministrai, atsakingi už LGBTIQ politikos formavimą, dar kartą patvirtino įsipareigojimą užtikrinti veiksmingą lygybę ir pagarbą kiekvieno visuomenės nario teisėms ir orumui, nes pasaulyje kylanti priešpriešos LGBTIQ asmenų teisėms ir dėl šios priešpriešos atsirandanti dezinformacijos, išankstinio nusistatymo, stigmatizacijos ir neapykantos LGBTIQ asmenims banga, kelia grėsmę demokratijos ir žmogaus teisių užtikrinimo vertybėms ir su šias reiškiniais būtina kovoti.

Dokumente tai pat primenama, kad 2020 m. Europos Komisija pirmą kartą priėmė LGBTIQ lygybės strategiją 2020-2025, kuri skatina valstybes nares kurti veiksmų planus ir įgyvendinti priemones, skirtas LGBTIQ asmenų lygių teisų užtikrinimui. Taip pat – keistis gerąja patirtimi rengiant teisinį reglamentavimą šioje srityje.

Pasak E. Dobrowolskos, žmogaus teisių apsauga tarnauja visos žmonijos labui, nes  įvairovė ir įtrauktis – naudinga visai visuomenei.

„Kartu su Europos Sąjungos ministrais raginame Europą išlikti laisvės bendrija ir 2025-iais įtraukti dar ambicingesnių tikslų į antrąją ES LGBTIQ lygybės strategiją. Visuomenė visada yra sėkmingesnė tada, kai gerbia visus savo narius. Dėl to lygybės užtikrinimas nuomonių įvairovėje pavers ES dar stipresne bendruomene“, – teigė E. Dobrowolska.

Deklaracijoje akcentuotas pastarąjį dešimtmetį itin aktyvus Europos Sąjungos valstybių narių įsitraukimas ir lyderystė, kurių dėka, bendradarbiaujant su lygybės institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais, pasiekta reikšminga pažanga.

Prie šios deklaracijos be Lietuvos prisijungė dar 14 šalių.  

Top