Daugiau dėmesio nukentėjusiesiems

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 lapkričio 11

teisingumo minPlanuojama skirti daugiau dėmesio ir suteikti daugiau informacijos nukentėjusiems asmenims apie ikiteisminį tyrimą, kiekvienoje situacijoje būtų vertinama, ar ikiteisminis tyrimas neturi specialių apsaugos poreikių, o kuomet iš įkalinimo įstaigos paleidžiamas nuteistasis, nukentėjusysis būtų informuojamas apie galimybę taikyti jam apsaugos priemones. Tokias Baudžiamojo proceso kodekso pataisas lapkričio 10 d. Seimui pateikė Teisingumo ministerija.

Teisingumo ministro Juozo Bernatonio teigimu, šios pataisos buvo rengiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kurios tikslas visoje Europos Sąjungoje suteikti tas pačias būtiniausias teises nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims.

Pateiktame projekte siūloma nustatyti pareigą įvertinti kiekvieną nuo nusikaltimų nukentėjusį asmenį, ar jis neturi specialių apsaugos poreikių, kurie gali būti reikalingi siekiant būti apsaugotiems nuo psichinės traumos, nusikalstamo poveikių ar kitų pavojų. Tai galėtų būti asmenys, nukentėję nuo seksualinio pobūdžio nusikaltimų, prekybos žmonėmis, sunkių smurtinių nusikaltimų ar kiti, kuriems gali būti reikalinga papildoma pagalba. Nukentėjusio asmens poreikių vertinimą ne vėliau kaip prieš pirmąją apklausą turėtų atlikti ikiteisminį tyrimą atliekantis asmuo užpildydamas atitinkamą klausimyną.

Jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad nukentėjusiam asmeniui reikalinga speciali apsaugos priemonė, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras būtų įpareigojamas atitinkamai organizuoti baudžiamąjį procesą, tai yra, siūlyti, kad nukentėjusysis būtų apklausiamas tik vieną kartą ir tik ikiteisminio tyrimo teisėjo, apklausa vyktų nedalyvaujant įtariamajam, apklausoje būtų psichologas ir kitos priemonės, kurios leistų sumažinti kylančias rizikas.

Siūloma, kad nukentėjusiajam pageidaujant būtų pranešama apie nuteistojo paleidimą iš įkalinimo įstaigos ir pabėgimą iš jos. Taip pat būtų aiškinama galimybė taikyti specialias apsaugos priemones (fizinę apsaugą, gyvenamosios vietos pakeitimą ir kt.) Visa ši informacija būtų teikiama tiek dalyvaujant baudžiamajame procese, tiek ir po to, kai nuteistasis paleidžiamas ar pabėga iš įkalinimo įstaigos.

Numatyta nuostata, pagal kurią, esant nukentėjusiojo prašymui, seksualinių nusikaltimų, smurto artimoje aplinkoje, diskriminavimo ir neapykantos dėl lyties bylose nukentėjusįjį apklaustų tos pačios lyties ikiteisminio tyrimo pareigūnas, išskyrus tuos atvejus, kai būtina neatidėliotina nukentėjusiojo apklausa.

Pateiktas siūlymas neviešuose teismo posėdžiuose leisti dalyvauti ir nukentėjusįjį lydintiems asmenims. Šiuo metu tokie asmenys neturi teisės dalyvauti neviešuose teismo posėdžiuose.

Top