Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 rugsėjo 11

Teisingumo ministerija parengė įstatymų pataisas, kuriomis suimtiesiems ir nuteistiems bus suteikta daugiau galimybių palaikyti ryšį su artimaisiais, o taip pat bus sutrumpintas suimto asmens perkėlimo iš tardymo izoliatoriaus į areštinę terminas bei apribotos tokio tipo perkėlimų galimybės. Taip elgiamasi atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų pastabas.

2012 metais Lietuvoje vyko Europos Tarybos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) delegacijos vizitas. Po vizito parengtoje ataskaitoje yra raginama sudaryti geresnes sąlygas trumpalaikiams pasimatymas – nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai turėtų vykti be stiklinės sienos. Taip pat siūloma leisti turėti daugiau pasimatymų, telefoninių skambučių. Be viso to, delegacija ragino Lietuvą atisakyti perkėlimo iš tardymo izoliatorių į policijos areštines iki 15 parų įprastos praktikos ir numatyti, kad tokie perkėlimai į areštines būtų tik išimtinais atvejais ir kaip įmanoma trumpesni.

Teisę turėti ilgalaikius pasimatymus siūloma suteikti ir tiems nuteistiesiems, kurie laikomi pataisos namų drausmės grupėje. Trumpalaikius pasimatymus, kurie vyktų be stiklinės pertvaros turėtų stebėti įkalinimo įstaigos pareigūnas, tačiau jis neturėtų klausytis pokalbių. Trumpalaikiai pasimatymai yra skirti bendravimui su sutuoktiniais, artimais giminaičiais, taip pat, siekiant palaikyti socialinius ryšius.

Projekte siūloma paprastajai grupe priskirtiems nuteistiesiems per du mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymus, o lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems gauti vieną ilgalaikį ir du trumpalaikius pasimatymus dviejų mėnesių laikotarpyje. Taip pat, kartą per dieną šios grupės nuteistieji galėtų skambinti artimiesiems telefonu. Šiuo metu legvajai grupei priskirti nuteistieji gali gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą per du mėnesiu, o paprastajai grupei priskirti nuteistieji vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą gali turėti kartą per 3 mėnesius.

Top