Nuotolinėms apklausoms Vyriausybė pritarė

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 lapkričio 07

learn spanish onlinePosėdžio metu Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms, kuriomis būtų aiškiau reglamentuojamos kaltinamųjų teisės bei sudarytos tinkamos sąlygos įtariamuosius ir teisiamuosius apklausti nuotoliniu būdu naudojant šiuolaikines vaizdo bei garso perdavimo bei įrašymo priemones.

Pataisos yra parengtos atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą, kuris konstatavo, kad kai kurios Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos prieštarauja konstitucijai, varžo kaltinamojo teises į gynybą. Tuo pačiu siekiama įteisinti įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausą naudojant vaizdo bei garso perdavimo nuotoliniu būdu priemones.

Esamu metu kaltinamojo negalima nuteisti pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą ar baudžiamą nusižengimą, taip pat dėl nusikalstamos veiklos, kurios aplinkybės iš esmės yra skirtingos nuo tų, kurios nurodytos kaltinamajame akte, jei iš anksto teisiamajam nebuvo apie tai pranešta. Šiuo metu tokia tvarka nėra taikoma, jeigu kaltinime nurodyta nusikalstama veika yra perkvalifikuojama pagal baudžiamąjį įstatymą, numatantį lengvesnį nusikaltimą ar baudžiamąją nusižengimą ir jei iš esmės nesikeičia išdėstytos nusikalstamos veikos aplinkybės.

Konstitucinis Teismas pripažino, kad tokia tvarka nesudaro kaltinamajam galimybės žinoti, kuo jis yra kaltinimas, todėl negarantuojama pakankamai priemonių gintis nuo pareikšto kaltinimo, suvaržoma žmogaus teisė į gynybą ir taip pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas.

Dėl šių priežasčių įstatymo projekte pasiūlyta, kad prokuroras, privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turėtų teisę pateikti prašymą pakeisti nurodytą kvalifikavimą pagal bet kokį kitą baudžiamąjį įstatymą (tiek numatant sunkesnę, tiek ir lengvesnę nusikalstamą veiką). Galimybę pakeisti kvalifikavimą galės ir teismas, pranešdamas apie tai dalyviams.

Projekte taip pat siūloma sukurti galimybę apklausti įtariamuosius ikiteisminio tyrimo metu bei kaltinamuosius bylos nagrinėjimo teisme metu naudojant vaizdo ir garso nuotolines priemones. Iki šiol tokia tvarka buvo taikoma tik liudytojams bei nukentėjusiesiems. Įtariamuosius ir kaltinamuosius bus galima apklausti nuotoliniu būdu tuo atveju, jei jie negalės atvykti į teismo posėdį, apklausą ar bus laikomi areštinėje, kardomojo kalinimo ar pataisos įstaigoje.

Vaizdo ir garso nuotolinio perdavimo įranga turėtų būti įrengta 17 šalies teismų, o kilnojama įranga būtų sumontuota įkalinimo įstaigose. Šie pakeitimai prisidėtų prie ekonomiškesnio ir spartesnio baudžiamojo proceso, tačiau tam dar turi pritarti Seimas.

Top