Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2016 spalio 25

Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) posėdžio, vykusio š. m. spalio 19 d., metu svarstė Organizuoto nusikalstamumo ir kontrolės įstatymo projektą (Nr. XIIP-4041) bei su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektus.

Šiuo metu galiojanti Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo redakcija, ŽTK nuomone, yra pasenusi ir neatitinka šio laikmečio realijų. Kadangi organizuotas nusikalstamumas kelia vieną iš didžiausių grėsmių saugumui, o taip pat ir demokratijai bei pagrindinėms žmonių teisėms, tai yra labai svarbu užtikrinti, jog įstatymas kuo labiau atitiktų šių dienų aktualijas.

Pastaraisiais metais visa Europos Sąjunga ir pasaulis patyrė didelį organizuoto nusikalstamumo geografinį išplitimą. 2013 metų duomenimis Europos Sąjungoje veikė apie 3600 organizuoto nusikalstamumo grupių. Taip pat, pažymėta, jog sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinime (SOCTA), organizuotas nusikalstamumas yra paveiktas globalizacijos problemų: daugėja organizuoto nusikalstamumo grupių, kurios siejamos su tam tikrais regionais, jų veikla tampa sudėtingesnė ir įvairesnė. Savaime suprantama, jog organizuoto nusikalstamumo grupės vis aktyviau naudojasi moderniomis technologijomis, jų gretose apstu finansų ir teisės sričių profesionalų, kurie padeda vykdyti veikas bei padeda išvengti baudžiamojo persekiojimo, apsaugoti įgytą turtą.

Šiuo metu organizuoto nusikalstamumo įstatymas nustato tokio nusikalstamumo užkardymo priemones, jų taikymo principus, pagrindus ir skyrimo tvarką, tačiau jame nėra apibrėžtos svarbiausios sąvokos: organizuotas nusikalstamumas, organizuoto nusikalstamumo grupės, nereglamentuojami su tokio tipo nusikalstamumu dirbančių padalinių veiksmai, jų teisės, nėra sukurtas koordinavimo mechanizmas. Kuomet praktiškai reikia vadovautis šiuo įstatymu susiduriama su įvairiausiomis spragomis, pvz., ikiteisminio tyrimo bylai patekus į teismą kriminalinės žvalgybos ir proceso veiksmai organizuoto nusikalstamumo grupės narių atžvilgiu dėl tų pačių veikų negali būti atliekami, todėl prevenciškai užtikrinti, jog šie asmenys toliau negalės vykdyti tokios nusikalstamos veikos, neįmanoma.

Įstatymas jau dabar turėtų apimti visas sritis, kurios gali turėti kokių nors sąsajų su organizuotu nusikalstamumu, sietis su kitais teisės aktais bei turi būti nustatytos aiškios sąvokos ir taikymo procedūros. Patobulinus teisės aktus būtų įgalinama kur kas stipresnė organizuoto nusikalstamumo kontrolė, dėl to Žmogaus teisių komitetas siūlo iš esmės keisti įstatymo nuostatas, apibrėžti sąvokas ir susieti įstatymą su kitais teisės aktais.

Žmogaus teisių komitetas pritarė įstatymo projektui ir jį lydinčių įstatymo projektams, tačiau siūlo juos tobulinti pagal ekspertų pateiktas pastabas.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2016 kovo 16

0c87a44Paryžiuje vyksta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) aukšto lygio kovos su korupcija susitikimas, kuriame dalyvauja ir mūsų šalies teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Šiandien, kovo 16 d., buvo priimta bendra deklaracija, raginanti aktyviai ginti asmenis, kurie informavo apie korupciją. Valstybės skatinamos suteikti veiksmingą apsaugą nuo atsakomųjų priemonių viešame ir privačiame sektoriuose šiems asmenims.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2016 vasario 17

euro money1Bendrovės „Transparency Internalional“ Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai už kyšio davimą yra baudžiami gyventojai, pasiūlę kyšį policijos pareigūnui. Labiausiai įprasta bausmė už šią nusikalstamą veiką – piniginė bauda.

Tyrimo metu buvo nagrinėjamos atitinkamos bylos, o jose nuteisti daugiausiai būdavo kyšių davėjai (95 proc.), gerokai rečiau (likę 5 proc.) kyšių gavėjai. Iš nuteistųjų net 94 proc. yra civiliai, eiliniai gyventojai, antrojo vietoje – policijos pareigūnai (2 proc.), kiti valstybės tarnautojai (1 proc.), muitinės pareigūnai (0,6 proc.), verslo atstovai (vos 0,4 proc.) Bylose nebuvo nei vieno gydytojo papirkimo atvejo.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2016 vasario 24

handcuffsSeimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Artūras Paulauskas ir kiti komiteto nariai užregistravo Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projektą, prie kurio prisidėjo ir mokslo, teisėtvarkos, prokuratūros ir kitų sričių atstovai, susibūrę į darbo grupę.

Pagrindinė siūlyto projekto idėja yra užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, efektyviau jį kontroliuoti, apriboti tokio nusikalstamumo pagrindinius tikslus (turto siekimą ir jo legalizavimą). Dėl pastarosios priežasties projektu siūloma įteisinti finansines organizuotą nusikalstamumą ribojančias priemones, tokias kaip turto areštas ir dokumentais nepagrindžiamo turto įsigijimo konfiskavimas.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 gruodžio 22

4db7629ead6abNuteistieji, po š. m. liepos 1 d. įsigaliojusių Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei pataisų, nebeturi galimybės apgaudinėti savo aukų ir kreditorių bei yra priversti atlyginti teismo priteistą žalą.

Top