Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 lapkričio 11

teisingumo minPlanuojama skirti daugiau dėmesio ir suteikti daugiau informacijos nukentėjusiems asmenims apie ikiteisminį tyrimą, kiekvienoje situacijoje būtų vertinama, ar ikiteisminis tyrimas neturi specialių apsaugos poreikių, o kuomet iš įkalinimo įstaigos paleidžiamas nuteistasis, nukentėjusysis būtų informuojamas apie galimybę taikyti jam apsaugos priemones. Tokias Baudžiamojo proceso kodekso pataisas lapkričio 10 d. Seimui pateikė Teisingumo ministerija.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 lapkričio 04

maxresdefaultMarijampolės pataisos namuose, kur kali maždaug tūkstantis ne pirmą kartą teistų asmenų, jau veikia naujausios kartos mobilųjį ryšį blokuoti galinti įranga. Kitaip nei kitose įkalinimo įstaigose įrengta panaši įranga, ši blokuoja tiek mobilų ryšį, tiek internetą įvairiuose dažniuose.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 gegužės 15

kodeksaiTeisingumo ministras Juozas Bernatonis Seime pristatė naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodeksą bei lydimuosius Suėmimo vykdymo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso ir Probacijos įstatymo pataisų projektus.

Pasak J. Bernatonio, parengtais projektais siekiama įgyvendinti tarptautinių bei nacionalinių teisių apsaugą vykdančių institucijų rekomendacijas, įtvirtinti trumpalaikių pasimatymų su šeimos nariais be stiklinės pertvaros galimybę, patikslinti pagrindus ir tvarką, pagal kurią vykdomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, numatyti resocializacijos sistemą, kuri būtų paremta nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu bei kriminogeninių veiksnių, kurie lėmė asmens polinkį nusikalsti, šalinimu.

Ministro manymu, ilgalaikių pasimatymų galimybė, trumpalaikiai pasimatymai nuteistiesiems, laikomiems drausmės grupėje, galimybė pasimatyti su šeimos nariais be stiklinės pertvaros, leisti nuteistiesiems susirašinėti tarpusavyje, nustatyti, kad tik išimtinais atvejais suimtieji būtų perkeliami iš tardymo izoliatoriaus į policijos areštinę, tikrinti visus, išskyrus aukščiausius valstybės pareigūnus, atvykstančius ir išvykstančius iš įkalinimo įstaigų yra esminiai pakeitimai, kurie padės spręsti praktikoje kylančias problemas, gerins suimtųjų gyvenimo sąlygas.

Pateiktiems projektams pritarė 72 parlamentarai, 2 Seimo nariai susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi Teisės ir teisėtvarkos komitete, o Seime vėl bus svarstomi birželio mėn. 16 d.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 rugsėjo 02

0c87a44Vakarų šalyse jau kurį laiką populiari praktika ginčus spręsti ne teismuose, o tarpusavio susitarimu. Ši praktika palaipsniui įsitvirtinta ir Lietuvoje. Mediatorių, asmenų, kurie padeda išspręsti ginčą taikiai, teigimu žmonės vis dažiau ir dažniau renkasi derybas, ieško kompromiso ir taip išvengia didelių laiko bei finansinių išlaidų.

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 gegužės 11

elektroninė bylaSeimui vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius pristatė Baudžiamojo proceso kodekso pataisų projektą. Teikiamose pataisose numatyta reglamentuoti informacinių elektroninių ryšių technologijų naudojimą baudžiamajame procese vietoj įprastos rašytinės baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo formos. Taip pat siekiama sudaryti teisines prielaidas įdiegti elektronines bylas baudžiamosiose bylose ir nustatyti su informacinių bei elektroninių ryšių technologijų naudojimu susijusias proceso dalyvių teises ir pareigas.

Viceministro teigimu, elektroninių ryšių technologijų naudojimas ir elektroninė byla suteiks galimybę ikiteisminio tyrimo pareigūnams (prokurorams, ikiteisminio tyrimo teisėjams ir kt.) efektyviau bendradarbiauti tarpusavyje, koordinuoti veiksmus, sąnaudas, bus mažinama administracinė našta, trumpės ikiteisminio tyrimo trukmė, dėl mažesnio procesinių dokumentų skaičiaus bus lengviau juos tvarkyti ir apskaityti.

Įstatymo projekte pateiktas siūlymas nustatyti, kad ikiteisminio tyrimo metu baudžiamosios bylos duomenys elektronine forma būtų tvarkomi vidaus reikalų ministro, generalinio prokuroro nustatyta tvarka, kuri būtų suderinta su Teisėjų taryba. Taip pat siūloma, elektroninėje byloje saugoti baudžiamojo proceso metu sudarytus ar gautus elektroninius procesinius dokumentus. Šie dokumentai turėtų būti pasirašyti elektroniniu parašu. Proceso metu sudaryti ar gauti procesiniai dokumentai, kuriems netaikomi teisės aktų nustatyti ribojimai, galėtų būti skaitmeninami, saugomos jų skaitmeninės kopijos, perkeliami į elektroninę bylą.

Baudžiamojo proceso kodekse siūloma suteikti galimybę ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo atliekamus veiksmus fiksuoti elektroninėje formoje, o advokatams, antstoliams, notarams ir kitiems su byla susijusiems asmenims dokumentai būtų pateikiami skaitmeniniu variantu elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Šiaip projektui pritarė 82 Seimo nariai, susilaikė 2 parlamentarai ir nei vienas neišreiškė pasipriešinimo. Šį klausimą dar po Teisės ir teisėtvarkos komiteto svarstymo Seimas turės peržvelgti birželio mėnesį.

Top