Pristatytas Bausmių vykdymo kodeksas ir susijusių įstatymų pakeitimų projektai

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2015 gegužės 15

kodeksaiTeisingumo ministras Juozas Bernatonis Seime pristatė naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodeksą bei lydimuosius Suėmimo vykdymo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso ir Probacijos įstatymo pataisų projektus.

Pasak J. Bernatonio, parengtais projektais siekiama įgyvendinti tarptautinių bei nacionalinių teisių apsaugą vykdančių institucijų rekomendacijas, įtvirtinti trumpalaikių pasimatymų su šeimos nariais be stiklinės pertvaros galimybę, patikslinti pagrindus ir tvarką, pagal kurią vykdomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, numatyti resocializacijos sistemą, kuri būtų paremta nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu bei kriminogeninių veiksnių, kurie lėmė asmens polinkį nusikalsti, šalinimu.

Ministro manymu, ilgalaikių pasimatymų galimybė, trumpalaikiai pasimatymai nuteistiesiems, laikomiems drausmės grupėje, galimybė pasimatyti su šeimos nariais be stiklinės pertvaros, leisti nuteistiesiems susirašinėti tarpusavyje, nustatyti, kad tik išimtinais atvejais suimtieji būtų perkeliami iš tardymo izoliatoriaus į policijos areštinę, tikrinti visus, išskyrus aukščiausius valstybės pareigūnus, atvykstančius ir išvykstančius iš įkalinimo įstaigų yra esminiai pakeitimai, kurie padės spręsti praktikoje kylančias problemas, gerins suimtųjų gyvenimo sąlygas.

Pateiktiems projektams pritarė 72 parlamentarai, 2 Seimo nariai susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi Teisės ir teisėtvarkos komitete, o Seime vėl bus svarstomi birželio mėn. 16 d.

Top