Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 24

4db7629ead6abKokybiškesnis aptarnavimas bus užtikrintas Nacionalinėje teismų administracijoje ir aštuoniuose Lietuvos teismuose, kadangi baigtas diegti klientų aptarnavimo standartas, pagal kurį bus aptarnaujami į teismus besikreipiantys žmonės.

Teismų darbuotojams buvo sukurtas specialus leidinys bei vykdomi mokymai, kurie padės geriau suprasti klientų poreikius, leis teikti informaciją greičiau, aiškiau ir kokybiškiau, suteiks galimybę paprasčiau spręsti kylančias konfliktines situacijas. Pasak Nacionalinės teismų administracijos direktorės Redos Molienės, kiekvienas darbuotojas yra teismo „veidas“, kurį pamato ir su kuriuo bendrauja į teismą atėję žmonės, todėl labai svarbu, kad kiekvienas darbuotojas mokėtų deramai elgtis, sugebėtų tinkamai bendrauti su klientais ir padoriai atrodytų.

Projekto „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, metu virš 200 teismų ir NTA darbuotojų buvo mokomi taikyti standarto reikalavimus. Mokymų metu buvo gerinami darbuotojų klientų aptarnavimo gebėjimai, praktiniai įgūdžiai.

Šiuo metu klientų aptarnavimo standartas įdiegtas Lietuvos Aukščiausiame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, Kauno ir Panevėžio apygardos teismuose, Kauno apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Pasvalio rajono apylinkės teismuose, Nacionalinėje teismų administracijoje.

Vilniuje spalio 30 d. vyks tarptautinė konferencija „Kokybės iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“, kurioje bus pristatomi ir kokybės sistemų diegimo teismuose rezultatai, todėl norintys tai sužinoti yra kviečiami į nemokamą renginį. 

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 23

0c87a44LR teisingumo ministras J. Bernatonis susitikime su Norvegijos ambasadoriumi Lietuvoje D. M. Halvorsen aptarė Lietuvoje įgyvendinamų bausmių vykdymo sistemų modernizavimo eigą, kuriai suteikiama Norvegijos finansinių mechanizmų parama. Taip pat diskutuota ir apie kitas abiejų valstybių teisinio bendradarbiavimo aktualijas.

Kaip teigia ministras J. Bernatonis, Lietuvos ir Norvegijos teisinis bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Dėkodamas Norvegijai už finansinę paramą gerinant Lietuvos bausmių vykdymo sistemą ministras pasidžiaugė, kad ši parama padeda ir neabejotinai ateityje padės pasiekti dar geresnių, teigiamų rezultatų gerinant įkalinimo sąlygas šalyje.

Naudojant Norvegijos suteiktą finansinę paramą bus modernizuojamos įkalinimo įstaigos, daugiau dėmesio teks kalinių resocializacijai, kuri yra viena iš prioritetinių sričių. Taip pat, naudojant šią paramą, planuojami mokymai nuteistiesiems, kurie paleidžiami į laisvę lygtinai. Jie bus apmokami kaip greičiau rasti darbą, kaip elgtis kritinėse ar krizinėse situacijose bei bus mokomi kitų socialinių įgūdžių, būtinų kasdieniame gyvenime laisvėje. Mokymai bus rengiami ir kalėjimų personalui.

Šių metų liepos 6 dieną įsigaliojo abiejų valstybių pasirašytas susitarimas dėl baudžiamųjų bylų nuosprendžių, kuriais paskiriamos laisvės atėmimo ar su tuo susijusios bausmės bei priemonės, pripažinimo ir vykdymo abiejose šalyse.

Pokalbio metu teisingumo ministras pasiteiravo Norvegijos ambasadoriaus dėl vaikų, kurie atimami iš lietuvių šeimų Norvegijoje ir perduodami globoti norvegų šeimoms, teisių. Anot ambasadoriaus, tokios priemonės naudojamos tik išimtinais atvejais. Taip pat D. M. Halvorsen informavo, kad Norvegija planuoja prisijungti prie 1996 metų Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo ir vykdymo vaikų teisių bei tėvų pareigų srityje, dėl ko teisiškai bus galima efektyviau ir geriau ginti vaikų teises. Taip pat, vaikų teisių klausimais jau lapkričio mėnesį bus organizuojama ekspertų seminaras.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 18

GrassManPlotsKonstitucinis teismas spalio 9 dieną pripažino, kad Vyriausybės nutarimo nuostata, jog valstybiniai žemės plotai, esantys tarp privačių žemės sklypų ir kelių, gali būti parduodami neskelbiant aukciono, tačiau tik tuo atveju, jei pirkėjas yra besiribojančio žemės sklypo savininkas, neprieštarauja Konstitucijai bei Žemės įstatymui.

Nutarime pabrėžiama, kad įstatymai numato bendras taisykles, kurios gali būti detalizuojamos poįstatyminiuose tesiės aktuose. Valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypų bei kito turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn santykius pagal savo kompetenciją Vyriausybė gali reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais. Šie turi būti grindžiami įstatymu ir turi nekonkuruoti su juo.

Žemės įstatyme jau yra įtvirtinta taisyklė, kad privačių sklypų besiribojančių su valstybine žeme, kuri įsiterpusi tarp privačių sklypų ir kelių (taip pat ir gatvių), savininkai gali įsigyti valstybinius žemės sklypus be aukciono. Tai reiškia, kad tokie valstybinės žemės plotai negali būti formuojami kaip atskiri žemės sklypai ir racionaliai naudojami. Konstitucinio teismo vertinimu, nėra jokio pagrindo teigti, kad esant situacijai, kurios metu valstybinės žemės sklypas yra įsiterpęs tik tarp privačių žemės sklypus, iš esmės skirtųsi galimybės žemės sklypą suformuoti kaip atskirą (savarankišką) žemės sklypą ir racionaliai naudoti, lyginant su situaciją, kuomet valstybinės žemės sklypas yra įsiterpęs tarp privataus žemės sklypo ir gatvės ar kelio.

Nutarime konstatuota, kad remiantis Vyriausybės nustatytu ginčijamu teisiniu reguliavimu nebuvo apribotos besiribojančių žemės sklypų savininkų galimybės įsigyti valstybinius žemės plotus ne aukciono būdu. Taip pat, valstybinės žemės sklypai, esantys tarp privačių žemės sklypų ir kelių, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybės, neturėtų būti parduodami aukciono būdu. Tai įrodo, kad Vyriausybės nustatytame teisiniame reguliavime nebuvo prieštaraujama Žemės įstatyme įtvirtintai principinei taisyklei. Konstitucinis teismas nenustatė jokio savarankiško valstybinės žemės pardavimo be aukciono atvejo.

Į visą tai atsižvelgęs Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Vyriausybės nustatytas teisinis reguliavimas nekonkuravo su įstatymu ir buvo juo grindžiamas, todėl nebuvo pažeistas konstitucinis teisinės valstybinės principas, suponuojantis teisės aktų hierarchiją. Taip pat nebuvo pažeistas ir 94 straipsnio 2 punktas, pagal kurį vykdomi Vyriausybės įstatymai.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 20

Flag Pins Croatia LithuaniaLietuvai laimėjus trumpalaikį ES Dvynių programos projektą Kroatijoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“ ekspertai iš įvairių Lietuvos institucijų (Teisės instituto, Teisingumo ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Generalinės prokuratūros ir Teismo ekspertizės centro) bendradarbiaus su Kroatijos teisėjų akademija rengdami mokymų programą bei medžiagą apie ekspertų liudijimus baudžiamosiose ir civilinėse bylose, padės gerintų ekspertų liudininkų bei teismų darbuotojų bendradarbiavimą. Šiam trumpalaikiam projektui įgyvendinti EK skiria maždaug 190 tūkst. eurų.

Tai jau aštuntasis bendras Lietuvos bei Kroatijos projektas Europos Sąjungos dvynių programoje. Šio bendradarbiavimo tęstinumą užtikrina Lietuvos centrinė projektų valdymo agentūra, kuri administruoja visus Lietuvos laimėtus projektus Kroatijoje.

Kroatijoje Lietuvos institucijos nuo 2010 metų jau įgyvendino tokius Dvynių projektus, kurie remia ES Sanglaudos fondų valdymo efektyvumą, veiksmų prieš grobstymą koordinavimą, nemokamos teisinės pagalbos kūrimą, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, politinės veiklos bei rinkiminių kampanijų finansavimo priežiūrą, sistemos SIRENE (Šengeno informacinė sistema)  ir Europos arešto orderio naudojimą bei efektyvios ES reikalų koordinavo sistemos kūrimą Kroatijoje.

ES Dvynių programa remia giminingų institucijų iš skirtingų šalių bendradarbiavimą, taip padėdama stiprinti šalyse paramos gavėjų administracinius gebėjimus, padeda įgyvendinti reformas, kurios šalims yra būtinos. Lietuva paramą Dvynių programoje teikia nuo 2004 metų. Nuo to laiko Lietuva laimėjo 46 Dvynių projektų atrankas, kurių vertė 37,7 mln. eurų. 2014 metais laimėtos šešios atrankos Ukrainoje, Egipte, Serbijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Kroatijoje. Pagal pasiekimus šioje programoje Lietuva lenkia didžią dalį kitų ES narių (naujųjų). Dėka šios programos ir laimėtų atrankų Lietuvos institucijų patikimumas vis labiau vertinamas naudą gaunančių šalių ir partnerio.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 13

burglary350Didėjantis žaibiškų vagysčių skaičius Vilniuje paskatino kriminalistus žmonėms, o ypač verslo atstovams, parduotuvių savininkams, pasiūlyti paprastų, tačiau efektyvių apsisaugojimo priemonių, į kurias, pastebima, ne visuomet pakankamai investuojama ar tiesiog neatkreipiamas dėmesys. Dažniausiai nukenčia juvelyrinių dirbinių, smulkios, tačiau vertingos technikos parduotuvės, išdaužiant lango stiklą ir taip greit patenkant į vidų bei pasisavinant lengvai pasiekiamą, matomą grobį. Deja, ne visuomet į tai spėja sureaguoti tiek policija, tiek apsaugos bendrovė.

Pasak policijos atstovų, daugelyje parduotuvių net nėra įrengta elementari apsaugos sistema, tokia kaip išorinių apsauginių žaliuzių blokavimas, šiuolaikiniai durų užraktai, taip pat nevengiama laikyti vertingų prekių vitrinose, o seifai nėra tinkamai pritvirtinti prie grindų ar sienų, nenaudojamos papildomos apsaugos priemonės ypač vertingai technikai.

Pastebima ir tai, kad ne visuomet naudojama apsauginė signalizacija, kuri būtų prijungta prie išorinių patalpų elementų (langų, apsauginių žaliuzių ir kt.) Tik pradėjus laužtis šios signalizacijos siunčia signalą į centralizuotą stebėjimo pultą, tad nuo pirmųjų įsilaužimo sekundžių jau galima reaguoti.

Vitrininiai langai yra labai patogūs vagystėms, kadangi pro juos nesunkiai galima išnešti net pakankamai didelį grobį. Dėl to langus siūloma papildomai apsaugoti grotomis, jau minėtomis apsauginėmis žaliuzėmis. Puikia išeitimi gali būti ir apsauginė plėvelė, kuri bandant išdaužti stiklą neleidžia jam subyrėti (stiklas suaižėja, tačiau neatsiranda patogus praėjimas įsilaužėliams). Norint įveikti tokią plėvelę reikia papildomo laiko, kuris žaibiškos vagystės metu yra labai svarbus, tad neretai neprašyti svečiai jo negaišta ir Jūsų turtą palieka.

Kriminalistai puikiai pastebi, kad įsilaužėliai negali pagrobti to, ko nemato. Dėl šios priežasties siūloma pasirūpinti seifais ir saugyklomis, juose laikyti vertingiausius daiktus. Taip pat pasitarnauti gali ir dūmų apsauga. Prijungus dūmų apsaugą prie išorinių apsaugos priemonių per keletą sekundžių nuo įsilaužimo (stiklo išdaužimo, durų išlaužimo ar kt.) patalpa bus pilna dūmų, per kuriuos vagis nieko negalės matyti ir bus priverstas pasišalinti. Dūmai išsisklaido kiek greičiau nei per valandą, todėl tai gana efektyvi vagių atbaidymo priemonė, padedanti apsaugoti Jūsų turtą.

Top