Bendras egzaminas būsimiems teisėjams, prokurorams ir advokatams

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 gegužės 15

04 Busy Exam Hand 1Vyriausybė posėdžio metu pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems ir pateiktiems teisės aktų projektams, kurie leis įvesti bendrą teisės kvalifikacinį egzaminą norintiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais.

Teisingumo ministro teigimu, šiuo metu būsimi teisėjai, prokurorai ir advokatai privalo laikyti savo profesijos egzaminą, kuriuo patikrinama tinkama teisininko kvalifikacija. Kadangi skirtinguose egzaminuose taikomi nevienodi reikalavimai, kartais tarpusavyje skirtingų profesijų atstovai neranda bendros kalbos. Bendras egzaminas tokio tipo problemas išspręstų.

Nustatytas standartas leis užtikrinti teisingumo vykdymo kokybės gerėjimą, paprastesnis pereinamumas iš vienos teisės srities į kitą leis lengviau susikalbėti teisininkams tame pačiame lygyje, didės sistemos skaidrumas ir atvirumas.

Įstatymo projekte numatyta, kad asmenys, kurie siekia įgyti teisėjo arba prokuroro pareigas ar nori verstis advokato veikla, turi išlaikyti bendrąjį teisės kvalifikacinį egzaminą. Tokį egzaminą laikyti turi teisę tie asmenys, kurie yra įgiję aukštąjį universitetinį teisės išsilavinimą ir turi ne mažiau nei 3 metų teisinio darbo patirties.

Egzamino organizavimu rūpintųsi Teisingumo ministerija, o egzamino komisijoje būtų Teisėjų tarybos, Generalinės prokuratūros, Advokatų tarybos ir teisės specialistus ruošiančių universitetų pasiūlyti kandidatai. Egzaminas būtų sudarytas iš dviejų dalių, kurių kiekviena laikoma atskirai, tačiau bendrai jos turi būti išlaikytos per vienerius metus.

Parengtame projekte taip pat numatyta, kad egzamino rezultatai galioja penkerius metus, tačiau jei asmuo pradeda eiti teisėjo, prokuroro pareigas, ima verstis advokato veikla – egzamino rezultatų galiojimas pratęsiamas neribotam laikui.

Top