Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 kovo 03

gainesville violation probationLietuva seka kitų Europos šalių pavyzdžiui ir plačiai ima naudoti pažangius darbo su nuteistais asmenimis metodus. Dėl šios priežasties Lietuvoje vis didesniam skaičiui asmenų taikoma probacija, kuri laikoma puikia alternatyva laisvės atėmimo bausmei. Teisingumo ministerijoje vykusios konferencijos „Probacijos refleksija: praeitis, dabartis, ateitis“ metu buvo aptartos tendencijos, iššūkiai, atsižvelgta į turimą praktiką ir probacijos rezultatus.

Pasak teisingumo ministro Juozo Bernatonio pirmieji probacijos iššūkiai buvo įveikti sėkmingai, nes pradėjus veikti pagal naujus darbo su nuteistaisiais metodus gerokai (net iki 75%) padaugėjo sėkmingai probaciją baigiančių nuteistųjų. Tai reiškia, kad vis mažiau jų grįžta atgal į įkalinimo įstaigas, o lengviau ir greičiau įsitvirtina gyvenime, resocializuojasi.

Priėmus probacijos įstatymą buvo pradėta vertinti nusikalstamo elgesio rizika, planuojamas darbas individualiai su nuteistaisiais, taikomos naujos resocializacijos ir elgesio kontrolės priemonės, lavinami socialiniai įgūdžiai, naudojamos atkuriamojo pobūdžio priemonės.

Verta suprasti, kad probacija ir probacijos instituto veikla yra svarbi visiems žmonėms, o ne tik nuteistiesiems ar jų šeimos nariams, nes nusikaltusiems tapus pavyzdinio elgesio, įstatymus gerbiančiais piliečiais mažėja nusikalstamumas, didėja visuomenės saugumas. Tai pabrėžė teisingumo ministras Juozas Bernatonis konferencijos metu.

Probacijos vykdyme dalyvauja ne tik nuteistieji ir probacijos tarnybos, bet taip pat nemažai (skaičius nuolat didėja) įvairių organizacijų bei savanorių. Per 2013 metus probacijos tarnybose dirbo virš 200 savanorių, kurie išdirbo daugiau nei 6000 valandų. Kuo savanorių daugiau ir kuo aktyviau jie dalyvauja veikloje, tuo daugiau socialinių paslaugų galima pasiūlyti nuteistiesiems. Pasak teisingumo ministro, didesnis socialinių paslaugų skaičius didina nuteistųjų resocializacijos sėkmę.

Konferencijoje dalyvavo ne tik Lietuvos probacijos tarnybų darbuotojai, bet ir svečiai iš Lietuvai artimų ir svarbių šalių: Gruzijos, Latvijos, Estijos. Sveikinimo kalbą sakęs Markas Ceronas, Europos probacijos organizacijos prezidentas, džiaugėsi, kad Lietuva aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje, o taip pat matosi ir akivaizdi pažanga probacijos įgyvendinimo plane.

Probacija Lietuvoje itin svarbi, tai parodo ir 2013 metų faktiniai skaičiai. Per 2013 metus probacijos tarnybos prižiūrėjo virš 21 tūkstančio asmenų, iš kurių buvo 1741 nepilnametis. Taip pat, pastebima, kad iš visų probacijoje buvusių asmenų 3320 dirbo, 1163 mokėsi įvairiose mokymo įstaigose, o 2713 registravosi darbo biržoje ir ieškojo darbo galimybių. Be to, džiaugiamasi, kad net 61,6% priteistos turtinės žalos buvo atlyginta. Tai yra daugiau nei 3 milijonai litų.

Top