Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 balandžio 02

Booklet Printing NYCJau išleistas Nacionalinės teismų administracijos parengtas praktinis – metodinis leidinys „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“. Šiuo leidiniu tikimasi suteikti naudingų žinių apie nusikaltimo poveikį aukoms bei liudytojams, padėti susipažinti su priemonėmis, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti didesnį psichologinį, o taip pat ir fizinį, aukų bei liudytojų saugumą teismuose. Leidinyje pateikta informacija perteiks žinias, kaip reikia bendrauti su lengvai pažeidžiamų grupių žmonėmis teismuose, kad pavyktų atkurti jų gerą psichologinę aplinką.

NTA direktorė Reda Molienė teigia, kad saugumas teismuose yra labai svarbus. Dažnu atveju teismingumo vykdymo kokybė priklauso nuo to, kaip jaučiasi liudytojai, nukentėjusieji ar kiti proceso dalyviai. Tai gali tiesiogiai daryti įtaką ne tik teismo eigai, bet ir proceso trukmei, tikslaus galutinio sprendimo priėmimui.

Šis leidinys yra skirtas teismo darbuotojams, teisėjams, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms, kurios teikia pagalbą nukentėjusiems asmenims. Šiame leidinyje analizuojama kitų šalių praktika, pateikiamos galimos priemonės, gerinančios bendravimą su nukentėjusiaisiais ir liudytojais teismo proceso metu.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 balandžio 01

no houseAnksčiau planuoti Pusiaukelės namai Rasų gatvėje nebus įkuriami. Taip buvo nuspręsta po teisingumo ministerijos atstovų ir gyventojų, taip pat Rasų kolonijos, Vilniaus Rasų bendruomenių susitikimo. Susitikimo metu buvo išsiaiškinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pastatą Pusiaukelės namams įkurti Teisingumo ministerijai perdavė negavusi gyventojų pritarimo, taip pat nesuderinus veiksmų su aplinkiniais gyventojais, visuomene.

Teisingumo ministras susitikimo metu aptarė plačiai visuomenėje nuskambėjusį projektą, kuriuo Pusiaukelės namai būtų buvę steigiami Rasų g. 20 esančiame name. Susitikimo metu gyventojai atkreipė dėmesį, kad Pusiaukelės namai būtų įkuriami prie pat gyvenamųjų namų, kuriuose gyvena ir šeimos su mažais vaikais. Be viso to, nebuvo ne tik atsiklausta gyventojų nuomonės, bet taip ir nebuvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo analizė.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pabrėžė, kad žmonių nuomonės bei visuomenės interesų ignoravimas nėra priimtinas ir dėl to ministras įvertinęs gyventojų argumentus bei pateiktus faktus nusprendė, jog Pusiaukelės namai negali būti įkurti Rasų gatvėje.

Ministras taip pat teigia, jog Lietuva neatsisako Pusiaukelės namų idėjos, tačiau nurodo, kad savivaldybės, kurios norės savo teritorijoje įkurti tokius namus, turės atlikti tam tikrus paruošiamuosius darbus, tarp kurių tinkamas visuomenės informavimas apie rengiamą projektą, poveikio aplinkai vertinimo analizė, kaimynų sutikimas.

Pusiaukelės namai Lietuvoje steigiami sekant Norvegijos patirtį. Šiuose namuose turėtų įsikurti tie asmenys, kurie suvokia įvykdyto nusikaltimo žalą, gailisi, yra pasiruošę dirbti, mokytis bei grįžti į pilnavertį gyvenimą, taip pat jie turi būti vertinami kaip nepavojingi visuomenei. Atrenkant tokius asmenis bus taikomas nustatytas filtras, kuriame svarbų vaidmenį vaidins ryšis su šeima, rizika ir kt. Pusiaukelės namuose galės gyventi iki 20 nuteistųjų, čia dirbs po 4 socialinius darbuotojus bei tiek pat apsaugos ir priežiūros darbuotojų.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 kovo 26

trejybėPlenarinio posėdžio metu Seimas ratifikavo susitarimą tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos dėl bendro karinio vieneto steigimo. Šio įstatymo projektą palaikė visi 73 Seimo nariai, dalyvavę balsavime. Priimamu įstatymu būtų įsteigtas bendras minėtų šalių karinis vienetas – brigada, numatyti jai keliami uždaviniai, veiklos principai, struktūra bei nustatyti kiti su šio karinio vieneto veikla susiję dalykai.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas yra teigęs, jog planuojama įsteigti brigada bus skirta mokymo tikslams, taip pat patirties tarp valstybių pasidalijimui, pratyboms kartu, o esant bendram sutarimui ir dalyvaujant JTO Saugumo Tarybos mandatą turinčiose tarptautinėse misijose. Yra numatyta, jog bendras brigados štabas būtų steigiamas Liubline. Į Liubliną vyktų šeši Lietuvos karininkai, o brigadai paskirti batalionai būtų dislokuoti kiekvienoje iš šalių. Šį siūlymą palankiai vertina NATO partneriai sąjungininkai.

Tokio karinio vieneto įkūrimas būtų labai didelis bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos projektas, sustiprinantis trišalius santykius. Susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje, ir jį pasirašė Lenkijos bei Lietuvos Respublikų Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabinetas.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 kovo 27

CigaretteSeimo plenariniame posėdyje priimtos Tabako kontrolės įstatymo pataisos, pagal kurias draudžiama rūkyti transporto priemonės salone, jei tuo metu jame yra nepilnamečių asmenų (iki 18 metų amžiaus) ir / arba nėščių moterų. Šiems įstatymo pakeitimams pritarė 49 Seimo nariai, susilaikė 28, o nepritarimą išreiškė tik 3 Seimo nariai.

Šiuo metu pagal galiojantį Tabako kontrolės įstatymą numatyti, jog rūkyti yra draudžiama švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose bei jų teritorijose, darbo vietose, jei nėra specialių vietų rūkymui, gyvenamose bendrose bei kitose bendro naudojimo patalpose, kur nerūkantis būtų priversti kvėpuoti dūmais užterštu oru, taip pat draudžiama rūkyti viešajame transporte, išskyrus orlaivius ar tolimojo susisiekimo traukinius, kur numatytos atskiros vietos rūkantiems ir nerūkantiems, draudžiama rūkyti ir viešo maitinimo įstaigose, klubuose, lošimo namuose, interneto kavinėse bei kitose laisvalaikio praleidimo vietose, sporto varžybų renginiuose. Be viso to, savivaldybių tarybos gali uždrausti rūkyti kai kuriose viešose vietose bei kitose savivaldybių tarybų kompetencijai priklausančiose vietose. Apie draudimą rūkyti viešoje vietoje turėtų pranešti specialūs ženklai.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015 kovo 25

Icon PracArea BankruptcyVakar, kovo 24 d., Seime pradėtos svarstyti Įmonių bankroto įstatymo pataisos, kurias pateikė šalie Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pataisose siūloma aiškiai numatyti, per kokį terminą į teismą dėl bankroto bylos turi kreiptis įmonės savininkas, vadovas ar kitas tokią teisę turintis asmuo.

Respublikos Prezidento vyriausiosios patarėjos Rasos Svetikaitės teigimu, parengti šias pataisas paskatino esamo įmonių bankroto teisinio reguliavimo spragos, dėl kurių nepavyksta užtikrinti bankrutuojančios įmonės kreditorių apsaugos, bankroto procesas tampa neefektyvus ir atsiranda galimybės neskaidrumui.

Pakeitimuose numatyta, kad į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonė turėtų kreiptis per mėnesį nuo to laiko, kai tapo nemokia. Pateikto dokumento aiškinamajame rašte teigiama, kad vieno mėnesio terminas yra optimalus laikas įvertinti svarbias bankroto inicijavimo aplinkybes bei jo pilnai pakanka parengti kreipimuisi į teismą. Šiuo metu galiojančiame Įmonių bankroto įstatyme nėra numatyto konkretaus ir aiškaus termino, per kurį įmonių atstovai turi kreiptis į teismą dėl bankroto iškėlimo, todėl jei įmonė delsia kreiptis į teismą iškyla daug neigiamų padarinių kreditoriams, tarp kurių ir įmonės darbuotojai, valstybės įstaigos. Tuo pat metu, aiškus terminas nemokiai įmonei, kuri nori tęsti veiklą, bus paskata greičiau tartis su kreditoriais.

Įstatymo projekte siūloma aiškiau reglamentuoti atsakomybę įmonių vadovams ir savininkams, kurie nevykdo savo pareigų. Papildomai siūloma numatyti ir administracinę atsakomybę asmenims, kurie nevykdė savo pareigų. Teikiamame projekte numatyta ir skatinti aiškesnę, skaidresnę įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarką bei atlyginimo ir išlaidų kompensavimo tvarką bankroto administratoriui. R. Svetikaitės tvirtinimu, siūloma varžytinėse parduoti ne tik nekilnojamą turtą, bet ir didelės vertės kilnojamą turtą, o jei varžytinėse neatsirastų pirkėjas, kreditoriai galėtų turtą parduoti patys kitokia tvarka, nebūtinai varžytinių.

Prezidentės patarėjos teigimu, įgyvendinus šias siūlomas pataisas būtų sudaromos prielaidos ir sąlygos efektyvesniam, skaidresniam ir spartesniam įmonių bankroto procesui, geriau būtų apsaugomi kreditorių interesai.

Seime vyko balsavimas dėl projekto nuostatų, palaikymo sulaukta iš 41 Seimo nario, 5 buvo prieš, o 21 neturėjo nuomonės. Daugumai pritarus, projektas bus svarstomas Ekonomikos komitete. Tikimasi prie klausimo grįžti gegužės 21 dieną.

Top