Seimas priėmė svarstyti įstatymus dėl Europos prokuratūros veiklos ir griežtesnės atsakomybės už vaikų seksualinį išnaudojimą

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 gegužės 05

Rengiantis Europos prokuratūros darbo pradžiai šių metų pabaigoje, Seimas po pateikimo pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms Baudžiamojo proceso kodekso ir kitų įstatymų pataisoms, įteisinančioms Europos prokuratūros statusą. 

justitia 2597016 640

„Kad Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis galėtų įsitraukti į Europos prokuratūros darbą, turime tinkamai pasirengti jos veiklai ir perkelti reikiamas nuostatas į nacionalinę teisę: apibrėžti Europos prokuratūros, deleguotojo prokuroro statusą, papildyti kitus teisės aktus“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
Europos prokuratūra tirs Europos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, sukčiavimą, pinigų plovimą, korupciją. Reglamentas dėl Europos prokuratūros steigimo buvo priimtas 2017 m. spalio mėn. po ketverius metus trukusių derybų, kurios prasidėjo 2013 metais Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai. 

Lietuvos atstovas Europos prokuratūroje bus pavaldus šiai institucijai, tačiau dirbs Lietuvoje ir visus ikiteisminio tyrimo veiksmus atliks vadovaudamasis mūsų šalies įstatymais ir Reglamentu, o jo ištirtos bylos bus perduotos nagrinėti Lietuvos teismams.

Europos prokuratūros steigime dalyvauja 22 ES narės iš 27. Šiuo metu vyksta šios institucijos kūrimo parengiamieji darbai: veikia ekspertų grupė, prisidedanti prie sklandaus agentūros darbo pradžios, atrenkami Europos prokurorai, samdomi darbuotojai, rengiami reikiamų dokumentų projektai. 

Europos prokuratūros būstinė – Liuksemburge. Ši nepriklausoma institucija turėtų pradėti veikti š. m. lapkričio pabaigoje.

Vakar Seimas taip pat pradėjo svarstyti  įstatymų projektus, padedančius įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Siūloma papildyti Baudžiamąjį kodeksą, kad už neprievartinius seksualinius veiksmus su nepilnamečiu atsakytų ir asmuo, piktnaudžiaujantis pasitikėjimu, autoritetu ar įtaka nepilnamečiui. Jeigu ši nusikalstama veika padaryta prieš jaunesnį negu 16 metų asmenį,  kaltinamajam grėstų laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų. Šiuo metu už tokius veiksmus numatoma laisvės atėmimo bausmė iki 6 metų, bauda, laisvės apribojimas arba areštas. 

Siekiant stiprinti šeimos ir jos narių apsaugą, baudžiamasis įstatymas bus papildytas nauja baudžiamąją atsakomybę sunkinančia aplinkybe, kai nusikalstamas padaromas prieš artimąjį giminaitį, šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį.
 

Top