Bus steigiama bendra Europos prokuratūra

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2017 spalio 13

Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje šiandien buvo galutinai pritarta Europos prokuratūros įsteigimui.

Ši institucija turėtų pradėti funkcionuoti iki 2019 m. pabaigos, jos būstinė bus įsikūrusi Liuksemburge.

„Lietuva visų derybų metu palankiai vertino iniciatyvą stiprinti ES finansinių interesų apsaugą, įsteigiant Europos prokuratūrą. Šis sprendimas įsteigti veiksmingą, skaidrią ir nepriklausomą instituciją, kovojančią su finansiniais nusikaltimais, iš esmės atitinka Lietuvos poziciją,“ – sako ES teisingumo ministrų susitikime dalyvavusi M. Vainiutė.

Dvidešimt ES šalių pareiškė siekį prisidėti prie Europos prokuratūros įkūrimo. Šios institucijos idėja buvo iškelta 2013 metais, kai Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Šiuo siūlymu buvo siekiama pašalinti kliūtis efektyviai kovai su ES finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais.

Kasmet ES biudžetas praranda apie 280 mln. eurų dėl ES finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo nusikaltimų. Jei bus pritarta siūlymui įsteigti Europos prokuratūrą, ši institucija galės efektyviai užkirsti kelią neteisėtam ES biudžeto lėšų panaudojimui ir tolimesniems sukčiavimo atvejams.

Europos Parlamentas praėjusią savaitę jau yra pritaręs Europos prokuratūros reglamentui. Visi Europos prokuratūros svarbiausi sprendimai, įskaitant ir operatyvinius sprendimus konkrečiose bylose, būtų priimamai ne vienasmeniškai Europos prokuroro, o kolegialiai, t. y. kolegijoje ar nuolatinėse kolegijose, į kurias būtų deleguoti ES valstybių narių prokurorai.

Top