Vyriausybė pritarė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo projektui

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2023 spalio 25

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo projektui.

young people

Šis projektas yra parengtas siekiant užtikrinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimo įvykdymą. Pakeitimo projektu yra siūloma atsisakyti nuostatos, kuri numato, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama viešoji informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata, ir diskriminaciniu būdu ribojama saviraiškos laisvė.

Numatoma, kad pakeitimai padės sustiprinti pagarbą žmogaus orumui, laisvei, lygybei ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant pagarbą netradicinės seksualinės orientacijos asmenų teisėms. Naikinama nuostata nuo pats jos įtvirtinimo pradžios buvo kryptingai konstruojama kaip diskriminacinė tos pačios lyties šeimų atžvilgiu.

2023 m. sausio 23 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje Macatė prieš Lietuvą, kuriuo EŽTT konstatavo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio pažeidimą. Teismas įvardijo, kad pareiškėjos teisės į saviraiškos laisvę ribojimas, remiantis siūloma pripažinti netekusia galios Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostata, yra nesuderinamas su konvencija. EŽTT bylos nagrinėjimo metu, be kito ko, vertinti ir Seimo narių pasisakymai.

EŽTT priimtų sprendimų vykdymas yra Lietuvos Respublikos prisiimtas tarptautinis įsipareigojimas, kurio būtina laikytis ir užtikrinti įstatymų nuostatų atitikimą Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Tad EŽTT sprendimo įgyvendinimo delsimas pakenktų Lietuvos Respublikos reputacijai tarptautinėje erdvėje ir paliktų Lietuvą greta valstybių, kurios kritikuojamos dėl žmogaus teisių negerbimo, laikomos nedemokratinėmis ar net teroristinėmis.

Šiuo metu Europos Sąjungoje tik vienos valstybės teisėkūroje yra panašios, į kitos seksualinės orientacijos asmenų teisių paneigimą orientuotos nuostatos, susijusios su saviraiškos laisve – tai Vengrija. Dėl Vengrijos Parlamento priimtų teisės aktų pakeitimų 2021 m. liepos mėn. Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, o 2022 metais pateikė ieškinį Vengrijai Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Siūlomam Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimui dar turės pritarti Seimas.

Top