small if14pn11831Susiklosčius esamai situacijai turizmo rinkoje ūkio ministras Evaldas Gustas lapkričio 21 dieną pasirašė įsakymą, kuriuo pavedė iki š. m. gruodžio 20 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriui atlikti rizikingiausių kelionių organizatorių, kurie tiekia išvykstamo turizmo kelionių organizavimo paslaugas, patikrinimus.

Tą pačią dieną Ūkio ministerijoje vyko pasitarimas su ekspertais ir suinteresuotais asmenimis dėl Ūkio ministerijos siūlomų Turizmo įstatymo pakeitimų, kuriais siūloma sugriežtinti kelionių organizatorių ir kelionių rinkos priežiūrą. Įstatymo nuostatos šiuo metu vis dar yra rengiamos atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų bei šios srities ekspertų pasiūlymus. Artimiausių metu pakeitimo projektas bus pateiktas Vyriausybės svarstymui.

Įvertinusi 2014 metais įvykusius atvejus Ūkio ministerija parengė Turizmo įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos prievolių įvykdymo užtikrinimas būtų susietas su organizatoriaus prisiimtas ar planuojamais prisiimti įsipareigojimais turistams. Kartu siūloma sukurti efektyviai veikiantį kontrolės mechanizmą, suteikianti galimybę stabdyti ar apriboti kelionių organizatoriaus pardavimus, kuomet esama tam tikro kelionių organizatoriaus rizikos laipsnio. Susitikimo metu buvo aptarti ir nauji prievolių užtikrinimo būdai: pasiūlyta padidinti draudimo sumas kelionių organizatoriams, kurie organizuoja ir vykdo keliones į užsienio valstybes ir mažinti draudimo sumas vietinio turizmo kelionių organizatoriams. Taip pat Ūkio ministerija pasiūlė įsteigti kelionių garantijų fondą, kuris būtų kaip papildoma laidavimo draudimo, vartotojų apsaugos priemonė. Be viso to, Ūkio ministerijos siūlyme įtraukta ir tai, kad grupinių apsipirkimų portalus reikėtų prilyginti kelionių agentams. Tokiu atveju šiems portalams galiotų tokios pat teisės ir pareigos.

Posėdyje aptartos priemonės, galinčios padėti užtikrinti efektyvią turizmo paslaugų teikėjų kontrolę Valstybiniam turizmo departamentui. Siūloma detaliai nustatyti Valstybinio turizmo departamento funkcijas stebint ir prižiūrint turizmo paslaugų teikėjus. Siūlyme numatytas nemokumo vertinimo, turizmo paslaugų teikėjų rizikos vertinimo ir kitos sistemos bei priemonės, kurios galėtų užkirsti kelią šiais metais įvykusių įvykių pasikartojimui ateityje, taip sutaupant lėšų ir užtikrinant kokybiškesnes bei saugesnes paslaugas keliautojams.

Seimas floorLapkričio 6 dieną Seime priimtas Teisingumo ministerijos parengtas Politinių partijų įstatymo pakeitimas, pagal kurį Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, Lietuvoje teisėtai pragyvenę pastaruosius 5 metus galės būtų šalies politinių partijų nariais.

Tobulindama Politinių partijų įstatymą Teisingumo ministeriją įrašė naują nuostatą, kuri suteikia galimybę ES valstybių narių piliečiams tapti Lietuvos politinės partijos nariais, jei tik jie Lietuvoje teisėtai ir nenutrūkstamai (nuolat) pragyveno 5 metus. Tačiau sąlygas atitinkantys šie piliečiai gali būti tik partijų nariais, politinių partijų steigėjais tapti jie negalės.

Šis įstatymo projekto parengimas buvo paskatintas dėl galimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų neatitikimo Europos Sąjungos teisei. Pasak Europos Komisijos, ES piliečiams draudžiant dalyvauti partijų veikloje, būti jais nariais, prieštarauja teisei balsuoti ir būti kandidatais savivaldos ar Europos Parlamento rinkimuose tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Pagal priimtus ir galiojančius Lietuvos teisės aktus Europos Sąjungos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, turi teisę būti kandidatais į vietos savivaldą bei gali dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

peter millican law lady justiceSiekiant užtikrinti galimybę labiau pažeidžiamiems asmenims kreiptis teisinės pagalbos ir ieškant galimybių sumažinti teismų darbo krūvį Seime priimtas ir įteisintas Teisingumo ministerijos pateiktas Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas suteikiantis galimybę ieškinį formuoti grupėms, tai yra, esant identiškoms aplinkybėms individualus asmuo dėl pažeistų asmens teisių galės kreiptis į teismą prisijungdamas prie grupės. Iki šiol tokios galimybės nebuvo ir Civilinio proceso kodeksas neleido funkcionuoti grupiniam ieškiniui, todėl kiekvienu atveju buvo privaloma kreiptis individualiai.

Pasak teisingumo ministro Juozo Bernatonio, tokia teismų forma yra būtina, kadangi akivaizdžiai daugėja atvejų, kuomet į teismus kreipiamasi dėl identiškų aplinkybių ir taip teismas turi nuolat nagrinėti identiškas bylas. Įteisinus grupės ieškinius teismai dirbs efektyviau, greičiau, o be to sumažės proceso sąnaudos tiek valstybei, tiek atsakovui.

Grupės ieškinys leis ginti asmenų interesus kuomet keli ieškovai pateiks tokius pačius reikalavimus tam pačiam atsakovui. Tai suteiks galimybę apginti interesus ir tų asmenų, kurie patys vieni neišgalėtų ar dėl kitų priežasčių negalėtų pradėti teisminio bylinėjimosi, pavyzdžiui dėl mažos teisminės patirties, ilgai besitęsiančių procesų.

Manoma, kad dažniausiai grupės ieškinys bus pateikiamas su darbo santykiais susijusioms problemoms spręsti, pavyzdžiui, dėl darbo sąlygų neatitikimo, laiko ar visai neišmokamo darbo užmokesčio. Tikėtina, kad dažnai kreipsis ir tinkamų paslaugų negavę turizmo bendrovių klientai, neįvykusių koncertų ar kitų renginių bilietų pirkėjai, masinių paslaugų klientai.

Nustatyta, kad grupės dydis turi būti nemažesnis nei 20 asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių), o teismo procese turės dalyvauti jų pasirinktas ir paskirtas atstovas. Grupės atstovu gali būti profesinė sąjunga, asociacija, jei teismo objektas (ginčas) liečia jų veiklos tikslus.

Asmenims, norintiems prisidėti prie grupės ieškinio įstatymo numatyta tvarka reikia pateikti prašymą būti įtrauktiems į procesą. Pasitraukti iš grupės galima iki suformuojant galutinį jos variantą, o taip pat ir tais atvejais, kuomet nesutinkama su grupės daugumos nutarimu sudaryti taikos sutartį ar atsisakant ieškinio. Pasitraukus iš grupės lieka galimybę pateikti individualų ieškinį, tačiau nepasitraukus iš grupės iki teismo sprendimas priimamas, jis tampa privalomas visiems be išimties grupės ieškinio dalyviams.

intellectual property e1266844349931Susitikimo su Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos generalinio direktoriumi F. Gurry metu teisingumo ministras J. Bernatonis ieškojo atsakymų į klausimus apie intelektinės nuosavybės teisės apsaugos poveikį valstybės bei visuomenės augimui, šių paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę bei dėl to kylančias problemas.

Tokio specialisto vizitas yra puiki galimybė įvertinti Lietuvos institucijų bei Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos bendradarbiavimą, taip pat peržvelgti, kokią pagalbą ši organizacija suteikia ir gal suteikti ateityje kuriant bei siekiant sustiprinti Lietuvos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą.

Ministras atkreipė svečio dėmesį į tai, kad Teisingumo ministerija yra atsakinga už politikos formavimą nuosavybės apsaugos srityje, o už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingas Valstybinis patentų biuras, kuris pavaldus Teisingumo ministerijai.

Išskirdamas prioritetus ministras paminėjo, kad Teisingumo ministerijai ypač svarbu išplėsti elektronines paslaugas, todėl Valstybinis patentų biuras aktyviai užsiima kuriant bei diegiant pramoninės nuosavybės paslaugas elektroninėje erdvėje. Šios elektroninės paslaugos ir geras jų prieinamumas yra ypač svarbus įgyvendinant įvairias tarptautines patentų sutartis, prekių ženklų ar dizaino registracijoms, kurias administruoja Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija.

Per daugiau nei du dešimtmečius, kol Lietuva yra Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos narė, šalyje įgyvendinta dauguma organizacijos administruojamų daugiašalių konvencijų. Džiaugiamasi, kad kasmet daugėja įmonių Lietuvoje, kurios registruoja ir gauna savo pramoninės nuosavybės apsaugą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, pasinaudojant Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos registracijos sistemomis.

Kiekvienais metais Valstybinis patentų biuras kartu su tarptautine organizacija leidžia informacinio pobūdžio leidinius lietuvių kalba apie intelektinės nuosavybės aktualijas, organizuoja mokymus, seminarus įvairių sričių (verslo, mokslo ir kt.) atstovams. Viešinant ir populiarinant intelektinę nuosavybę prisideda ir organizacijos skiriami inovatyviausioms Lietuvos įmonėms, jauniesiems išradėjams.

04 Busy Exam Hand 12014 metų sausio 1 dieną atsirado galimybė supaprastintus įgaliojimus sudaryti namuose. Viskas, ko reikia tai galimybės prisijungti prie specialiai tam skirto interneto puslapio igaliojimai.lt. Naujoji įgaliojimo sudarymo paslauga ypač aktuali itin užsiėmusiems, skubantiems, nutolusiose vietovėse gyvenantiems ar už Lietuvos ribų esantiems asmenims.

Elektroniniu būdu galima sudaryti įgaliojimus dėl įvairių viešų ir administracinių paslaugų, taip pat dėl korespondencijos (pašto siuntų, piniginių perlaidų), darbo užmokesčio, pensijų, pašalpų, stipendijų gavimo. Taip pat, užsienyje esantys asmenys galės įgalioti Lietuvoje esančius giminaičius ar kitus patikimus asmenis gauti reikiamas pažymas ar pasinaudoti kitomis paslaugomis.

Naujuoju elektroniniu būdu sudaryti įgaliojimai bus registruojama Įgaliojimų registre, kurį prižiūrį ir valdo Centrinė hipotekos įstaiga, anksčiau valdžiusi ir tvarkiusi įprasta, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrą. Centrinė hipotekos įstaiga yra pavaldi Teisingumo ministerijai, todėl galima būti tikriems, kad dėl elektroninių būdu sudarytų įgaliojimų nekils jokių rūpesčių ar nesusipratimų, kurie lygiaverčiai Notarine tvarka patvirtintiems įgaliojimams.

Top