Kasmet Lietuvoje sudaroma po maždaug 20 tūkst. testamentų

Registrų centro Testamentų registre saugoma informacija beveik pusę milijono testamentų, kuriuos sudarė Lietuvoje gyvenantys asmenys. Vien pernai šis neviešas registras, kurio valdytojas yra Teisingumo ministerija, gavo pranešimus apie maždaug 21 tūkst. naujų testamentų.

coins 948603 640

Duomenis apie testamentus registrui teikia notarai, teismai, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai užsienio valstybėse, Lietuvos notarų rūmai. Kiti asmenys, kuriems suteikta teisė patvirtinti testamentą – gydymo įstaigų vyriausieji gydytojai, laivų kapitonai, laisvės atėmimo vietų viršininkai ir kt., patys arba per savo įgaliotus asmenis privalo testamentus operatyviai perduoti notarui.

Nuo 2001 m. liepos 1 d. veikiančiame registre, kuris padeda užtikrinti įpėdinių ir testatorių teises, įrašomi duomenys tik apie testamento sudarymo faktą. Informacija apie jo apie jo turinį, testatoriaus išreikštą valią ir paveldėtą turtą nėra kaupiama.

Kasmet šiam registrui perduodama apie 20-23 tūkst. naujai sudarytų testamentų, šiemet per pirmą pusmetį jų buvo 8 250.

Registrų centro duomenimis, dažniausiai testamentus sudaro vyresni kaip 70 metų asmenys. Registre yra 285 testamentai, kuriuos patikėjo saugoti jauni žmonės iki 30 metų.

Registrų centras Testamentų registro duomenis apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo faktus teikia tik po testatoriaus mirties.

Top