Į tarptautinių organizacijų priekaištus dėl nuteistųjų Lietuva turės atsižvelgti

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2014 rugsėjo 11

Teisingumo ministerija parengė įstatymų pataisas, kuriomis suimtiesiems ir nuteistiems bus suteikta daugiau galimybių palaikyti ryšį su artimaisiais, o taip pat bus sutrumpintas suimto asmens perkėlimo iš tardymo izoliatoriaus į areštinę terminas bei apribotos tokio tipo perkėlimų galimybės. Taip elgiamasi atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų pastabas.

2012 metais Lietuvoje vyko Europos Tarybos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) delegacijos vizitas. Po vizito parengtoje ataskaitoje yra raginama sudaryti geresnes sąlygas trumpalaikiams pasimatymas – nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai turėtų vykti be stiklinės sienos. Taip pat siūloma leisti turėti daugiau pasimatymų, telefoninių skambučių. Be viso to, delegacija ragino Lietuvą atisakyti perkėlimo iš tardymo izoliatorių į policijos areštines iki 15 parų įprastos praktikos ir numatyti, kad tokie perkėlimai į areštines būtų tik išimtinais atvejais ir kaip įmanoma trumpesni.

Teisę turėti ilgalaikius pasimatymus siūloma suteikti ir tiems nuteistiesiems, kurie laikomi pataisos namų drausmės grupėje. Trumpalaikius pasimatymus, kurie vyktų be stiklinės pertvaros turėtų stebėti įkalinimo įstaigos pareigūnas, tačiau jis neturėtų klausytis pokalbių. Trumpalaikiai pasimatymai yra skirti bendravimui su sutuoktiniais, artimais giminaičiais, taip pat, siekiant palaikyti socialinius ryšius.

Projekte siūloma paprastajai grupe priskirtiems nuteistiesiems per du mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymus, o lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems gauti vieną ilgalaikį ir du trumpalaikius pasimatymus dviejų mėnesių laikotarpyje. Taip pat, kartą per dieną šios grupės nuteistieji galėtų skambinti artimiesiems telefonu. Šiuo metu legvajai grupei priskirti nuteistieji gali gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą per du mėnesiu, o paprastajai grupei priskirti nuteistieji vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą gali turėti kartą per 3 mėnesius.

Byloje „Varnas prieš Lietuvą“ Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad pažeidžiamos teisės neleidžiant suimtiesiems pasimatyti su sutuoktiniu nedalyvaujant pasimatyme pataisos įstaigos darbuotojui. Teismo sprendimas įpareigojo Lietuvą numatyti ne tik nuteistiesiems, bet ir suimtiems asmenims gauti tokio tipo pasimatymus.

Projekte taip pat yra siūloma iš 15 parų iki 5 parų sutrumpinti asmenų, perkeltų iš tardymo izoliatoriaus į areštines, laikymo jose terminą. Taip pat siekiama nustatyti, kad tokie perkėlimai į areštines būtų galimi tik nutarus teismus dėl bylų nagrinėjimo teisme. Šiuo metu dažni atvejai, kuomet asmuo į areštinę perkeliamas tik pasirašyti procesui reikalingą dokumentą ir todėl turi areštinėje praleisti 15 parų. Toks termino sutrumpinimas ir perkėlimų ribojimas turėtų būti naudingas optimizuojant pareigūnų darbą.

Kitas pataisų punktas aktualus nepilnamečiams nuteistiesiems. Numatoma, kad nuteistiesiems sukakus 18 metų jie galėtų būti palikti tęsti savo bausmės atlikimą nepilnamečių pataisos namuose iki bausmės atlikimo termino arba iki jiems sukaks 24 metai. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuteistuosius nuo neigiamos įtakos perkėlus juos į pataisos namus.

Griežtinant įėjimo ir išėjimo iš bausmės atlikimo įstaigų kontrolę, kuomet būtų tikrinami visi įeinantys ir išeinantys asmenys, išskyrus aukščiausius šalies pareigūnus (šiuo metu administracija turi teisę tikrinti asmenis ir automobilius, tačiau to daryti neprivalo), tikimasi sumažinti nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų pateikimo į įkalinimo vietas galimybes.

Top