Seimas priėmė Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 birželio 23

Seimas priėmė Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą (projektas Nr. XIIP-4041(2), kuris nuo liepos 1 d. pakeis iki šiol galiojusį Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą. Naujuoju įstatymu išsamiau nustatomi teisiniai organizuoto nusikalstamumo prevencijos įgyvendinimo ir koordinavimo pagrindai, organizuoto nusikalstamumo prevenciją įgyvendinančių padalinių teisės ir pareigos, organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės ir jų taikymas, organizuotų nusikalstamų grupių narių bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis sąlygos ir pagrindai. Už šį įstatymą balsavo 104 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 9 parlamentarai.

Seimas floor

Priimtas įstatymas bus taikomas asmenims, kurie priklauso trijų ar daugiau asmenų grupei, veikiančiai tam tikrą laiką, suburtai galimai vienam ar keliems apysunkiams, sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams daryti, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas ir šie asmenys yra organizuotos nusikalstamos grupės, kuri identifikuota Policijos departamento sukauptų patikimų duomenų analitiniu įvertinimu, nariai.

Pagal įstatymą, organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės yra oficialus perspėjimas, teismo įpareigojimai ir neteisėtos kilmės turto konfiskavimas. Priimtomis naujomis nuostatomis tikslinama jų skyrimo ir apskundimo tvarka.

Seimas nusprendė praplėsti teismo skiriamų įpareigojimų sąrašą šiomis priemonėmis: informuoti pareigūną apie visus sandorius, kurių vertė yra didesnė negu 40 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, taikyti laikiną ribojimą verstis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, taikyti intensyvią priežiūrą. Kaip ir iki šiol, tarp teismo įpareigojimų taip pat išliks nepalaikyti ryšių su nurodytais asmenimis, nekeisti gyvenamosios vietos be pareigūno sutikimo ir nustatytu laiku būti gyvenamojoje vietoje, nesilankyti nurodytose vietose.

Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatyme nutarta įtvirtinti atsisakymą asmenį persekioti baudžiamąja tvarka. Reikšmingai slaptai bendradarbiavusį asmenį bus atsisakoma persekioti baudžiamąja tvarka, jeigu jis bus suteikęs įstatyme nurodytą informaciją, nors ir dalyvavo organizuotos nusikalstamos grupės veikloje ir jos daromose nusikalstamose veikose, išskyrus tam tikrus numatytus atvejus.

Top