Įsigaliojo nauja tvarka dėl greičiau nagrinėjamų bylų

Dalinamės Nacionalinės teismų administracijos gauta informacija apie tai, kad nuo š. m. spalio 5 d. įsigaliojo Teisėjų tarybos priimtas nutarimas  Nr. 13P-131-(7.1.2) „Dėl Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), kuriuo patvirtino Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašą.

55701

Viena iš Apraše įtvirtintų naujovių yra tai, kad sukurtas efektyvesnis teismų informavimo apie greičiau nagrinėtinas bylas mechanizmas, pagal kurį visuomenė ir byloje dalyvaujantys asmenys (advokatai, prokurorai ir kt.) apie pirmo ir antro lygio greičiau nagrinėtinomis pripažintas bylas bus informuojami Administracijai paskelbus greičiau nagrinėtinų bylų sąrašą teismų internetinėje svetainėje www.teismai.lt esančioje skiltyje „Informacija apie greičiau nagrinėtinas bylas“ (dešinėje svetainės pusėje šalia skilčių „Vieša tvarkaraščių paieška“, „Vieša sprendimų paieška ir kt.).

Susipažinimui pridedame gautą raštą.

Top