Gausėjant nuotolinių notarinių sandorių skaičiui, jų galimybei pritaria beveik pusė šalies gyventojų, rodo apklausa

Beveik pusė apklaustųjų Lietuvos gyventojų teigiamai vertina galimybę atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu būdu per saugų elektroninį ryšį, tuo tarpu jau atliktų nuotolinių veiksmų skaičius perkopė 11 tūkstančių.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Kaip rodo Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ apklausa, 46 procentai respondentų teigiamai arba greičiau teigiamai įvertino galimybę notarinius veiksmus atlikti ne tik notaro biure, bet ir nuotoliniu būdu per saugų elektroninį ryšį. Patenkinamai tokią galimybę vertino 18 proc. apklaustųjų, neigiamai arba greičiau neigiamai – 22 procentai, dar 14 proc. negalėjo atsakyti.

„Sociologinės apklausos rezultatai rodo, kad apie galimybę atlikti notarinį veiksmą per atstumą žino ir jai pritaria jau nemaža dalis potencialių klientų. Tuo tarpu Lietuvos notarų rūmų statistika rodo, kad iki praėjusių metų pabaigos jau atliktų nuotolinių notarinių veiksmų skaičius perkopė 11 tūkstančių. Ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį nuotolinių notarinių veiksmų skaičius stabilizavosi ir dabar siekia vidutiniškai po pusantro tūkstančio per mėnesį“, - sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.

Jo teigimu, dėsninga ir tai, kad palankiai nuotolinių notarinių veiksmų galimybę vertina jaunimas (67 proc.) ir turintys aukštąjį išsilavinimą žmonės (60 proc.).

2021 metų liepos 1 dieną įsigaliojus naujoms Notariato įstatymo nuostatoms, ne tik notaro biure, bet ir nuotoliniu būdu per saugų elektroninį ryšį, per Lietuvos notarų rūmų eNotaro sistemą, galima atlikti daugumą notarinių veiksmų, išskyrus testamento patvirtinimą, testamento priėmimą saugoti ir fakto, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, konstatavimą. Klientas atpažįstamas pasitelkus kelių pakopų identifikavimo sistemą, įskaitant dirbtinio intelekto valdomą asmens atvaizdo atpažinimo programinę įrangą. Kaip ir tiesiogiai bendraujant notaro biure, nuotolinio susitikimo metu notaras išsiaiškina asmens valią, ketinimus ir paaiškina notarinio veiksmo pasekmes. Notarui suabejojus dėl kliento tapatybės, jo valios tikrumo ar sandorio patikimumo, toks notarinis veiksmas neatliekamas ir kliento paprašoma atvykti į notaro biurą. Notaro sprendimas atsisakyti atlikti nuotolinį veiksmą nėra skundžiamas.

Remiantis Lietuvos notarų rūmų statistika, dažniausiai per nuotolį atliekami notariniai veiksmai yra nekilnojamojo turto perleidimo, hipotekos ir įkeitimo sandoriai ir įgaliojimų patvirtinimas.

Lietuvos notarų rūmų užsakymu „Vilmorus“ 2022 metų lapkričio 19-26 die

Top