Informacija darbdaviui ir darbuotojui: ką reikėtų žinoti dėl išbandymo laikotarpio

Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o sulygtas darbas – darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys, t. y. darbdavys ir darbuotojas, gali sulygti dėl išbandymo. Dėl išbandymo laikotarpio šalys gali susitarti tik sudarydamos darbo sutartį, vadinasi, galimybių susitarti kitaip nėra: negalimi atvejai, kai dėl išbandymo laikotarpio susitariama, pavyzdžiui, darbuotoją perkeliant į kitas pareigas ar pratęsiant terminuotos darbo sutarties terminą ir pan.

construction myths

Maksimalus išbandymo laikotarpis – trys mėnesiai. Šalys sudarydamos darbo sutartį gali susitarti ir dėl trumpesnio negu trys mėnesiai išbandymo termino, pavyzdžiui, 2 mėnesių, tačiau vėliau, papildomai susitarus, šis terminas negali būti pratęstas. Vienintelis atvejis, kada šalių sulygtas išbandymo terminas galėtų pailgėti, tai dėl darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpių: laikinojo nedarbingumo, atostogų arba kitų svarbių priežasčių. Tokiu atveju išbandymo laikotarpis  pratęsiamas tiek laiko, kiek darbuotojas nedirbo.

Anot Darbo teisės skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės, svarbu atkreipti dėmesį, kad išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai, neskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų arba kitų svarbių priežasčių. Pratęsti išbandymo laikotarpio darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama.

Pastebėtina, jeigu sudaroma terminuota darbo sutartis trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, tokiu atveju išbandymo laikotarpis turi būti proporcingas šios sutarties terminui, t. y. atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai, pavyzdžiui, sudarius terminuotą trijų mėnesių darbo sutartį, maksimalus išbandymo terminas galėtų būti pusantro mėnesio.

O kaip dėl atleidimo išbandymo laikotarpiu? „Išbandymo laikotarpis yra nustatomas abiejų šalių naudai, vadinasi, tiek darbuotojas, kuriam netinka darbo sąlygos, tiek ir darbdavys, pripažinęs, kad darbuotojo išbandymo rezultatai yra nepatenkinami, gali įspėti kitą šalį prieš tris darbo dienas iki darbo santykių baigties ir nutraukti darbo sutartį“, – pabrėžia Darbo teisės skyriaus vadovė ir akcentuoja, kad pagal terminų skaičiavimo taisykles terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Taigi ir trijų darbo dienų įspėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, kai jis įteikiamas kitai šaliai. Tokiu atveju vėliausiai įspėti apie darbo sutarties nutraukimą išbandymo laikotarpiu galima likus keturioms darbo dienoms iki išbandymo termino baigties.

Tiesa, atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas turi teisę atšaukti savo įspėjimą ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įspėjimo pateikimo. Paminėtina, kad nutraukiant darbo sutartį minimu pagrindu išeitinė išmoka nemokama.

 

Top