Saugus teisinių paslaugų teikimas aktualus ir advokatų bendruomenei

Šiandien Teisingumo ministerija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją prašydama į asmenų, kuriems atliekami periodiniai profilaktiniai tyrimai Covid-19 ligai nustatyti, sąrašą įtraukti ir advokatų bendruomenės atstovus - advokatus, advokatų padėjėjus bei advokatų, advokatų kontorų ir advokatų profesinių bendrijų darbuotojus.

fotolia 168222001 1

Advokatai ir jų padėjėjai karantino metu teikia teisines paslaugas, kurioms reikalingas tiesioginis kontaktas, nes ne visada yra galimybė veiksmus atlikti nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, advokatams ar jų padėjėjams tenka dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmuose, teismo posėdžiuose, konsultuoti asmenis, esančius įkalinimo įstaigose. 

Advokatų bendruomenė yra svarbi Lietuvos teisinės sistemos dalis, svariai prisidedanti prie tinkamo teisingumo sistemos procesų funkcionavimo bei veiksmingo asmenų konstitucinės teisės į gynybą įgyvendinimo. Asmens teisė į gynybą – tai viena iš žmogaus teisių apsaugos garantijų, kuri kaip ir teisė turėti advokatą yra absoliuti, ji negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis sąlygomis. 

„Kadangi šiuo metu Covid-19 vakcina yra paskiepyta tik nedidelė advokatų bendruomenės dalis, veiksmingą, saugų ir nenutrūkstamą teisinių paslaugų teikimą padėtų užtikrinti advokatų, advokatų padėjėjų bei kitų, kartu su jais dirbančių asmenų testavimas“, – pabrėžia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. 

Pasak E. Dobrovolskos, visuomenės ir teisinės bendruomenės saugumą padės užtikrinti jau nuo kovo 23 dienos numatyta galimybė periodinius profilaktinius tyrimus koronaviruso infekcijai nustatyti atlikti prokuratūros, teismų, antstolių, teismo ekspertų, notarų bendruomenės atstovams, taip pat Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie ne visas darbines funkcijas gali atlikti nuotoliniu būdu.

Top