Visorių slėnio gyventojų bendruomenė dėl M.Lietuvio gatvės teisme pasiekė dar vieną pergalę – poveikis aplinkai turės būti vertinamas iš naujo

Asociacijai Visorių slėnio gyventojų bendruomenė teisme pavyko įrodyti, kad planuojamos tiesti M. Lietuvio gatvės Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas netinkamai. Iš naujo ir maksimalia galima aplimti turės būti įvertintas planuojamos tiesti gatvės poveikis gyventojų sveikatai.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

Vilniaus miesto savivaldybės ketinama tiesti M. Lietuvio gatvė turėtų sujungti Vilniaus vakarinį aplinkkelį ir Ukmergės g. su Molėtų pl. Šiai gatvei tiesti yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos apsaugos agentūra 2018 m. pritarė Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir vertino, kad šios gatvės tiesimas numatytoje vietoje yra galimas. Dėl šio agentūros sprendimo asociacija kreipėsi į teismą, kadangi manė, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo netinkamai nustatytas triukšmo poveikis.

Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Asociacijos skundą ir panaikino agentūros sprendimą ir įpareigojo agentūrą šią ataskaitą nagrinėti iš naujo. Teismas bylą nagrinėjo jau antrą kartą po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, patenkinęs asociacijos apeliacinį skundą, grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

„Tai svarbus sprendimas ginant visuomenės interesą ir aplink planuojamą tiesti gatvę gyvenančių žmonių teisę žinoti, kokį poveikį jų sveikatai darys naująja gatve keliausiantis transporto srautas“, - sako Deivis Valiulis, asociacijai atstovavęs advokatų kontoros „Triniti Jurex“ partneris, advokatas.  

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikėsi nuostatos, kad planuojamoje gatvėje bus taikomas sunkiojo transporto priemonių eismo ribojimas, o planuojamas maksimalus leistinas greitis – 50 km/h. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sutikdamas su asociacijos argumentais, buvo konstatavęs, jog agentūros sprendimas, turi būti patikrintas pagal statybos techniniame reglamente šios kategorijos gatvei nustatytus techninius reikalavimus, t.y. vertinant tai, jog šioje gatvėje leidžiamas sunkiasvorio transporto judėjimas, o projektinis greitis yra 70 km/h, o ne 50 km/h. Ir tai turėjo būti padaryta nagrinėjant bylą iš naujo. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė nepateikė gatvės triukšmo, oro taršos skaičiavimų įvertinant tiek sunkųjį transportą, tiek didesnį greitį. Tad teismas vertino, kad asociacijos pateikti įrodymai leidžia teigti, jog planuojamos gatvės vietoje bus viršyti triukšmo ribiniai dydžiai.

Šiuo teismo sprendimu buvo įgyvendinta teismų suformuota praktika, jog poveikis aplinkai vertinamas pagal planuojamą ūkinę veiklą ir jos vykdymui projektuojamus maksimalius galimus taršos šaltinius, o ne pagal poveikio aplinkai organizatoriaus pažadą vykdyti veiklą, pavyzdžiui, panaudojant 50 procentų taršos šaltinio projektinių pajėgumų“, - komentuoja D.Valiulis.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dar gali būti apskųstas aukštesnės instancijos teismui. Tačiau jau yra 2 teismų sprendimai, numatantys, kad vertinant, ar M. Lietuvio gatvės tiesimą Vilniaus miesto savivaldybės numatytoje vietoje yra leistinas, turi būti atsižvelgta į teisės aktuose nustatytus tokios gatvės techninius parametrus. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nelaukdama galutinio teismo sprendimo šioje byloje, jau patvirtino detalųjį planą šiai gatvei tiesti ir ketina pradėti gatvės projektavimą.

  1. Valiulio teigimu, asociacija ir jos nariai palaiko Vilniaus miesto savivaldybės siekius nutiesti planuojamą M. Lietuvio gatvę, kuri būtų svarbia susisiekimo jungtimi tarp Vakarinio aplinkkelio ir Molėtų plento. Tačiau asociacija siekia, kad planuojamos statyti gatvės poveikis aplinkai, įskaitant šalia gyvenančių gyventojų teisę į saugią aplinką, būtų atliktas pagal nustatytus tokios gatvės techninius parametrus, ne pagal savivaldybės deklaruojamus subjektyvius kriterijus.
Top