Teisingumo ministerija atveria tvarkomus duomenis

Nuo liepos mėn. Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios institucijos specialiame portale viešins savo tvarkomą statistikos informaciją. Bus formuojami specialūs duomenų rinkiniai tokie, kaip politinių partijų sąrašas, religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas, antstolių ir notarų sąrašai, statistika apie notarinių veiksmų atlikimo skaičių pagal savivaldybes, apie dotacijų paskirstymą savivaldybėms, vykdant joms deleguotas valstybės funkcijas, tokias, pavyzdžiui civilinės būklės aktų registravimas, pirminė teisinė pagalba, duomenų teikimas Gyventojų registrui ir pan. Teisingumo ministerija pirmoji iš ministerijų patvirtino duomenų atvėrimo organizavimo, koordinavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarką.

162 59bdd40af5988ba4425e584abc4ee9ee

„Tikimės, kad be jokių apribojimų ir nemokamai prieinama informacija sudomins ne tik mokslininkus, teisininkus, studentus ar plačiąją visuomenę. Globaliame pasaulyje statistikos duomenys yra vertinga prekė, todėl tai gali būti ir idėjų šaltinis verslui plėtoti inovacijas, kurti naujas pažangias elektronines paslaugas,– sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Esant viešai atvirų duomenų erdvei pagreitės teisinės statistinės informacijos apykaita tarp valstybės institucijų, savivaldybių ir teisinės bendruomenės narių“.

Ministras pažymi, Teisingumo ministerija, atverdama savo sukauptos informacijos lauką, prisideda prie atviros Vyriausybės vizijos įgyvendinimo.

Visi Teisingumo ministerijos atvirų duomenų rinkiniai bus viešai publikuojami Dokumentų rinkinių portale atviru csv formatu. Iš šio portalo informacinių technologijų priemonėmis juos bus galima nuskaityti tiesiogiai, be papildomo rankinio apdorojimo.

Teisingumo ministerija yra ir pagrindinių valstybės registrų – Gyventojų, Juridinių asmenų, Adresų ir Nekilnojamojo turto – ir kitų svarbiausių registrų bei valstybės informacinių sistemų valdytoja. Atsižvelgiant į naudotojų poreikį 2019 metais visuomenei ir verslui buvo atverti šios ministerijos valdomų Nekilnojamojo turto, Patentų, Prekių ženklų ir Dizaino registrų duomenys.

Šiemet planuojama atverti Juridinių asmenų ir Adresų registrų duomenis, o 2021 metais bus atveriami ir Gyventojų registro duomenys.

Top