Ginčus spręsti bus lengviau

0c87a44Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisas, kurios suteiks galimybę jau artimiausiu metu ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų spręsti paprasčiau, nes ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimai bus ne rekomendaciniai, o privalomi.

Šio įstatymo pataisose numatytas vartojimo ginčų komisijų sudarymas, kurios nagrinės ginčus ne teismo tvarka. Komisijos nagrinės tik tuos ginčus, kurių ginčo suma yra ne mažesnė kaip 200 eurų. Taip pat numatyta galimybė sudaryti atskiras komisijas skirtingose vartojimo prekių ir paslaugų ginčų srityse. Komisiją sudarys 3 nariai: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas, vartotojų asociacijos atstovas ir verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas. Techniniu komisijų aptarnavimu turės pasirūpinti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Teisingumo ministro Juozo Bernatonio teigimu, šios Seimo priimtos pataisos suteiks galimybę vartotojams kur kas greičiau ir paprasčiau išspręsti kylančius ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais be teismo įsikišimo. Taip pat sumažės ir teismų krūvis, nes piliečiai galės rečiau kreiptis į teismą.

Kol kas galiojantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymas nebuvo įpareigojęs, kad ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas būtų privalomas, jis tebuvo rekomenduojamas. Vienintelė sankcija, kurios sulaukdavo rekomendacijos nevykdantis pardavėjas ar paslaugos teikėjas – viešas tokios informacijos paskelbimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje.

Viena svariausių naujovių, anot teisingumo ministro, ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalios ir turės būti vykdomas jei per 30 dienų nei viena šalis nesikreips į teismą Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka. Taip pat svarbiu pakeitimu laikoma, kad ginčus galės spręsti ne tik įstatyme numatytos institucijos, bet ir kiti subjektai, atitinkantys ekspertinių žinių, nepriklausomumo ir nešališkumo, skaidrumo ir kitus įstatyme apibrėžtus kriterijus. Tarp tokių subjektų gali būti arbitražo institucijos, vartotojų asociacijų ir verslininkus vienijančių asociacijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys, esantys įrašyti į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą. Socialinių partnerių įtraukimas, kaip teigia ministras Juozas Bernatonis, garantuoja didesnį lankstumą, realesnes šalių sutaikinimo galimybes.

Vartotojų ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą sudaryti, tvarkyti ir viešai skelbti pavesta Teisingumo ministerijai. Toks sąrašas turėtų leisti vartotojui objektyviai įvertinti ir pasitikrinti, ar ginčą sprendžiantis subjektas atitinka įstatyme nurodytus reikalavimus.

Top