Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reitinge Lietuva – laipteliu aukščiau

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2023 sausio 24

Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ekspertų komitetas (MONEYVAL) įvertino Lietuvos pasiekimus didinant juridinių asmenų skaidrumą: pernai visu pajėgumu startavo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos Naudos gavėjų posistemis (JANGIS), tad Finansinių veiksmų darbo grupė pripažino Lietuvą iš esmės atitinkančia dar vieną iš rekomendacijų, laikomų tarptautinio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartu.

domino 665547 960 720

„Teisingumo ministerijai, kartu su JANGIS tvarkytoja valstybės įmone Registrų centru, pavyko komitetui pademonstruoti Lietuvos pažangą įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, susijusias su juridinių asmenų pagrindine informacija ir informacija apie jų naudos gavėjus. Džiaugiamės, kad Lietuva laikoma įgyvendinusia dar vieną iš tarptautinio standarto rekomendacijų“, - sako teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė.

Rekomendacija, kurią iš esmės atitinkanti pripažinta Lietuva, apima juridinių asmenų pagrindinę informaciją ir informaciją apie naudos gavėjus. Kol nebuvo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos Naudos gavėjų posistemio (JANGIS), Lietuvos reitingas, įgyvendinant šią rekomendaciją, buvo vertinamas tik kaip „iš dalies atitinkantis“.

JANGIS visa apimtimi funkcionuoti pradėjo 2022 m. rugpjūčio 1 d., jame tvarkomi duomenys apie visų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų galutinius naudos gavėjus.

JANGIS tvarkoma tiksli ir aktuali informacija apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus reikalinga už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms, šiuos duomenis tikrinantiems įpareigotiesiems subjektams, taip pat verslui tikrinant savo esamų ar potencialių klientų patikimumą, didinant verslo skaidrumą ir užtikrinant tarpusavio pasitikėjimą.

Šis posistemis itin naudingas siekiant užtikrinti ir tinkamą Rusijai ir Baltarusijai Europos Sąjungos įvestų ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą: visiems suinteresuotiems subjektams ypatingai svarbu turėti šį patikimą ir prieinamą įrankį, leidžiantį nustatyti juridinių asmenų tikruosius savininkus – jų naudos gavėjus.

Top