Dėmesys korupcijos prevencijai: siekiama nuosekliai ir kompleksiškai kurti veiksmingesnę antikorupcinę aplinką

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2022 lapkričio 24

Teisingumo ministerija kartu su kitų ministerijų atstovais įgyvendindama Vyriausybės programą, šių metų lapkritį parengė Norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodologines gaires, kurios šiandien aptartos susitikime su socialiniais partneriais.

domino 665547 960 720

Gairėmis siekta apibendrinti teisės aktų reikalavimus ir teisės aktų projektų vertintojams pateikti rekomendacijas, kurios padėtų kokybiškai įvertinti norminių teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu ir taip būtų prisidedama prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Lietuvoje.

Atsižvelgiant į institucijų siūlymus, Gairės papildytos konkrečiais praktiniais pavyzdžiais, antikorupcinio vertinimo kriterijų, naudojamų sąvokų paaiškinimais.

Pasak teisingumo viceministro Elano Jablonsko, ilgalaikės kompleksinės kovos su korupcija priemonės leidžia ne tik sustiprinti skaidrumo iniciatyvas, bet ir antikorupcinės aplinkos kūrimą, o bendradarbiaudami, dalydamiesi gerąja patirtimi, galėsime pasiekti tvarių, antikorupcinėmis nuostatomis grįstų sprendimų, didinančių pasitikėjimą valstybės teisingumo sistema.

Šiandienos susitikime ne tik dalintasi gerąja praktika, bet ir diskutuota apie kylančias problemas, ieškota galimų sprendimų, padėsiančių kurti dar veiksmingesnę antikorupcinę aplinką.

Pastaraisiais metais korupcijos suvokimo indeksas Lietuvoje siekia 61, tikimasi pasiekti, kad 2033 metais jis būtų – 74. 
 

Top