Į elektroninę erdvę kelsis ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas

Kategorija: Baudžiamoji teisė
Paskelbta: 2020 gegužės 05

Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teismuose galės vykti nuotoliniu būdu. Šiandien Seimas pradėjo svarstyti  Teisingumo ministerijos parengtas Baudžiamojo proceso pataisas, kurios įteisina platesnį informacinių  technologijų taikymą teismų darbe ir ikiteisminio tyrimo procese . 

future tech 2014

„Baudžiamųjų bylų nagrinėjimą perkėlus į elektroninę erdvę, būtų sutaupyta daugiau laiko. Atsirastų galimybė rengti posėdžius ir tada, kai jų negalima organizuoti įprasta tvarka, sumažėtų teisėjų, prokurorų, tyrėjų darbo krūvis. Ši tvarka galiotų ir panaikinus karantiną“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
Šiuo metu baudžiamosiose bylose įtariamasis,  liudytojas ar  ekspertas apklausiamas  nuotoliniu būdu tuo atveju, jeigu jie negali atvykti į teismo posėdį. Tačiau nėra įteisinta galimybė, kad visi proceso dalyviai dalyvautų teismo procese, kuris rengiamas, pavyzdžiui, per vaizdo konferencijas. 

Teisingumo ministerija siūlo informacines ir elektroninių ryšių technologijas taikyti visose baudžiamojo proceso stadijose, atliekant ir ikiteisminį tyrimą, ir  nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Anot ministro, nuotolinis bylos nagrinėjimas užtikrintų kiekvieno asmens teisę į teisingą ir nepertraukiamą procesą, baudžiamosios bylos būtų nagrinėjamos greičiau. 

Planuojama, kad jau šį  ketvirtadienį Seime bus balsuojama  dėl šio įstatymo pataisų priėmimo.  

Top