Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2023 vasario 03

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pirmą kartą nagrinės bylą dėl lygiagretaus vaistų importo, kurios baigties itin laukiama Lietuvos farmacijos rinkoje.

Laurynas Lukosiunas

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 23

Seimas priėmė Bausmių vykdymo kodekso pataisas (projektas Nr. XIVP-2300(2), nustatydamas laikino laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų bendravimo su kitais asmenimis apribojimo taikymo tvarką ir sąlygas. Tokiu būdu sukuriamos teisinės prielaidos bausmių vykdymo sistemoje didinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą ir efektyvesnę kitų asmenų teisių apsaugą.

15

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 23

Seimas balsų dauguma pritarė Teisingumo ministerijos parengtam Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo projektui, kuriuo siekiama sukurti veiksmingą bausmių vykdymo sistemos nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, efektyviau apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves tiek bausmės atlikimo vietose, tiek ir už jų ribų.  

Seimas floor

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 23

Šiandien Seimas balsų dauguma pritarė Teisingumo ministerijos parengtam Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma išplėsti subjektų, galinčių gauti išsamius Nekilnojamojo turto registro duomenis, ratą. 

REALESTATE SERVICES

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 22

Baigiantis metams neretai darbdaviai nori paskatinti gerai dirbančius darbuotojus. Taigi jiems kyla klausimų, kaip darbo teisėje reglamentuojama premijų darbuotojams mokėjimo tvarka. Na, o darbuotojams kyla klausimų, ar premijų skyrimas yra darbdavio geranoriškumo išraiška, ar darbdavys yra teisiškai įpareigotas mokėti metines premijas.

Ieva Piliciauskaite 2

Top