Iš Ukrainos atvykusiems advokatams ir mediatoriams – profesinės galimybės Lietuvoje

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2023 lapkričio 23

Šiandien Seimas priėmė įstatymų pakeitimus dėl trečiųjų valstybių advokatų ir mediatorių profesinės veiklos vykdymo Lietuvoje.

mediatoriai

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, šios teisinio reguliavimo naujovės – tai dar viena pagalbos karo siaubiamai Ukrainai iniciatyva. Šie pakeitimai yra aktualūs dėl Rusijos agresijos į Lietuvą persikėlusiems savo sričių profesionalams – Ukrainos advokatams ir mediatoriams. Siekiant užtikrinti efektyvią galimybę jiems toliau tęsti profesinę veiklą, Teisingumo ministerija šių metų pradžioje inicijavo teisinio reguliavimo pakeitimus.

Naujas teisinis reguliavimas suteiks apibrėžtam trečiųjų šalių teisininkų ratui teisę naudotis Advokatūros įstatyme įtvirtintomis advokatų teisėmis ir veiklos garantijomis, taip pat bus užtikrinami teisinių paslaugų gavėjų interesai, įtvirtinus trečiųjų šalių teisininkų registravimą, jų veiklos stebėseną ir kontrolę.

Buvęs reglamentavimas leido trečiųjų valstybių advokatams Lietuvoje advokato veikla verstis tik pagal tarptautines sutartis. Įstatyme nebuvo numatyta nuostatų dėl šių advokatų registravimo, jų teikiamų teisinių paslaugų apimties, veiklos reikalavimų ar kontrolės.

Numatoma, kad mūsų šalyje profesine veikla verstis negalės teisininkai iš trečiųjų šalių, kurios vykdo agresiją ir (ar) genocidą prieš kitas valstybes, kurių politika kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Mediacijos įstatymo projektu siekiama, kad iš kitų užsienio valstybių (ne tik ES ir Europos ekonominės erdvės), atvykusiems asmenims būtų suteikta teisė laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvoje. Ši teisė galiotų tol, kol galiotų jiems suteikta laikinoji apsauga. Iš kitų užsienio šalių atvykę asmenys negalėtų vykdyti privalomosios, teisminės mediacijos.

Top