Lietuva padarė reikšmingą pažangą užtikrinant skaidrumą

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2023 birželio 23

Šią savaitę preliminarias išvadas pateikė EBPO ekspertų komanda, Teisingumo ministerijoje vykdžiusi trečiojo Lietuvos vertinimo etapo, kurio pagrindinė tema – Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, įgyvendinimo veiklas.

2439 903eaa3d7ed8a556453ca83ecb149c7d

Tarptautiniai ekspertai pabrėžė, kad Lietuva jau yra padariusi reikšmingą pažangą kovos su korupcija srityje, stiprindama teisinį reglamentavimą, užtikrindama skaidrumą.  

Su ekspertais susitikęs Teisingumo ministerijos kancleris Augustas Ručinskas akcentavo, kad korupcijos mažinimas – tai viena pagrindinių sąlygų įtvirtinant stiprų teisinės valstybės pamatą, o prevencija – yra pagrindinis kovos su korupcija ramstis, todėl skaidrumo ir atvirumo iniciatyvoms, demokratinių vertybių apsaugai bus skiriamas itin didelis dėmesys.

A. Ručinsko teigimu, Lietuva aktyviai imasi iniciatyvų teisiniam reglamentavimui tobulinti: praėjusiais metais patvirtinta 2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais, gegužę – šios darbotvarkės įgyvendinimo 2023–2025 m. planas.

EBPO ekspertai įvardijo pagrindines kryptis, kurių mūsų šalis turėtų laikytis: 

- teisėsaugos institucijoms suteikti platesnę prieigą prie valstybės duomenų registrų – tai padėtų pagerinti tyrimų kokybę ir nusikalstamų veikų prevenciją;   
- įvertinti pokyčių kovos su korupcija srityje poreikį;   
- didinti visuomenės informuotumą ir sąmoningumą;
- tęsti ir stiprinti sėkmingai vykdomas iniciatyvas;   
- stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Lietuva pilnateise EBPO nare tapo 2018 m. Tarptautiniai ekspertai reguliariai vertina Lietuvos pasiektą pažangą kovos su korupcija srityje. 

Top