Seimas nustatė tam tikrus bendravimo apribojimus laikino laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiems

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 23

Seimas priėmė Bausmių vykdymo kodekso pataisas (projektas Nr. XIVP-2300(2), nustatydamas laikino laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų bendravimo su kitais asmenimis apribojimo taikymo tvarką ir sąlygas. Tokiu būdu sukuriamos teisinės prielaidos bausmių vykdymo sistemoje didinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą ir efektyvesnę kitų asmenų teisių apsaugą.

15

Siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves, laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus nutarimu gali būti iki trijų mėnesių taikomos šios prevencijos priemonės:

1) nuteistojo laiškų išsiuntimo ir gautų laiškų įteikimo nuteistajam sustabdymas arba adresatų, kuriems nuteistajam leidžiama siųsti ir iš kurių leidžiama gauti laiškus, apribojimas;

2) pasimatymų suteikimo nuteistajam sustabdymas arba asmenų, su kuriais nuteistajam leidžiama pasimatyti, apribojimas;

3) nuteistojo skambinimo arba abonentų, kuriems nuteistajam leidžiama paskambinti, apribojimas;

4) draudimas nuteistajam išvykti iš bausmės atlikimo vietos;

5) nuteistojo kontaktų su kitais nuteistaisiais ribojimas bausmės atlikimo vietoje;

6) daiktų perdavimo nuteistajam sustabdymas arba apribojimas.

„Pradiniame projekte buvo numatyta, kad įstaigos vadovas gali ir tęsti ribojimus, tačiau mūsų komitete kilo didelė diskusija, kad tai vis dėl to yra žmogaus teisių ribojimas, tad mes sutarėme, kad, jeigu iškyla poreikis dar pratęsti ar dar mėnesiams ar trims mėnesiams per kalendorinius metus visus, ar dalį minėtų ribojimų, tai turi daryti teismas. Manau, kad pagal įstatymo formuluotę, jei naujus ribojimus nustatytų įstaigos vadovas, tai jis gali nustatyti, bet pratęsimas – naujas etapas – galimas tik su teismo sprendimu“, – Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras.

Kodekse nustatyta, kad siekiant užkirsti kelią kitiems teisės pažeidimams, ir kurie gali būti padaryti arba daromi nuteistiesiems naudojantis teisėmis, susijusiomis su skambinimu, susirašinėjimu, susitikimais, išvykimu iš bausmės atlikimo vietos, daiktų perdavimu, taip pat nuteistajam kontaktuojant su kitais nuteistaisiais, laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus nutarimu anksčiau išvardintos priemonės gali būti taikomos iki vieno mėnesio.

Apribojant nuteistajam pasimatymų suteikimą, skambinimą ir (ar) laiškų išsiuntimą (įteikimą), taip pat turi būti nurodomi asmenys ar jų grupė, su kuriais nuteistajam leidžiama pasimatyti, kuriems leidžiama paskambinti ir (ar) siųsti bei iš jų gauti laiškus, o apribojant kontaktus su kitais nuteistaisiais bausmės atlikimo vietoje – kiti nuteistieji ar jų grupė, su kuriais bet kokios formos nuteistojo, kuriam taikomas šis ribojimas, kontaktai bausmės atlikimo vietoje yra negalimi.

Anksčiau minėtos prevencijos priemonės, susijusios su nuteistųjų skambinimu artimiesiems, susitikimais ir susirašinėjimu su jais, gali būti taikomos tik tais atvejais, kai kitomis priemonėmis negalima užkirsti kelio nusikalstamoms veikoms, ir ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Sprendimą dėl nurodytų prevencinių priemonių taikymo tam pačiam nuteistajam antrą kartą per kalendorinius metus priima vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas.

Išvardintos nuostatos nebus taikomos, kai nuteistieji skambins advokatui (advokato padėjėjui), valstybės ir savivaldybių institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvoje bausmes atliekančių nuteistųjų pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, arba šių organizacijų atstovams, susitiks ir susirašinės su jais.

Už pataisas balsavo 95, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

Top