Siūloma žurnalistams suteikti teisę gauti išsamius duomenis apie asmenų nekilnojamąjį turtą

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gruodžio 06

Šiandien Seime bus pateiktas Teisingumo ministerijos parengtas Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma išplėsti subjektų, galinčių gauti išsamius Nekilnojamojo turto registro duomenis, ratą.

04 Busy Exam Hand 1

Projekte numatyta galimybė žurnalistams gauti aktualius ir archyvinius duomenis apie visą asmens nekilnojamąjį turtą ir su juo susijusių asmenų duomenis – taip būtų efektyviau užtikrinama visuomenės teisė gauti informaciją.

Gavę šiuos duomenis žurnalistai galės užtikrinti viešojo intereso – visuomenės informavimo – tinkamą įgyvendinimą, turės galimybę prisidėti prie korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo, galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo, tinkamo įvestų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ar neteisėto praturtėjimo atvejų atskleidimo. Žiniasklaidos atstovai tokius duomenis gaus Visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis.

Taip pat, atsižvelgiant į 2023 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, suteikiama teisė suinteresuotiems asmenims gauti platesnius duomenis, reikalingus vykdymui ūkinės ir kitokios veiklos teritorijose, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Kartu numatoma užtikrinti Registro duomenų, dokumentų ir informacijos teikimo atitikimą teisėtumo, proporcingumo ir būtinumo reikalavimams, kylantiems iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

Siūloma, kad šios nuostatos įsigaliotų nuo 2023 m. sausio 1 d.

Nauja redakcija dėstomas Nekilnojamojo turto registro įstatymas įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d. ir jame būtų reguliuojami tik pagrindiniai šio registro veiklos aspektai, kitas nuostatas perkėlus į poįstatyminį reguliavimą.

Top